Occupations

Logistics
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 837,200 VNĐ
Intermediate fee/ month: 628,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Dịch vụ logistics là một quá trình kép kín từ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hàng hóa đến nơi tiêu thụ cuối cùng là người tiêu dùng. Logistics gồm rất nhiều dịch vụ như vận tải, kho bãi, xếp dỡ… với nhiều tiềm năng để phát triển.

Positions

Người làm ngành/nghề logistics có thể công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung; làm việc tại các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khác hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán...

Relative occupations

Updating

Main courses

- Trình độ cao đẳng: Logistics căn bản; Chuỗi cung ứng căn bản; Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng; Hệ; thống thông tin logistics; Nghiệp vụ phân phối; Nghiệp vụ kho hàng và tồn kho; Nghiệp vụ vật tư và mua hàng; Tiếng Anh chuyên ngành Logistics (English for Logistics); Anh văn Soạn thảo hợp đồng; TQM và sản xuất tinh giản; Kinh tế học; Nguyên lý thống kê; Quản trị học; Nguyên lý kế toán; Luật kinh tế; Marketing căn bản; Nghiệp vụ giao nhận và khai báo Hải quan; Nghiệp vụ Bảo hiểm; Nghiệp vụ Vận tải; Quản trị tài chính;…

- Trình độ trung cấp: Nhận hàng; Xuất hàng; Quản lý và bổ sung hàng hóa; Bảo quản hàng hóa; Quản lý trang thiết bị; Quản lý kho bãi; Thực tập sản xuất;…

Requirements

- Học và thi đạt kết quả tất cả các môn học/mô đun trong chương trình đào tạo. - Hoàn thành các chuẩn đầu ra theo yêu cầu.

Output standards

- Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics; Phân tích, tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và lập được kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics. Có khả năng lập và ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận chuyển; - Đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu cảu trường (nếu có).

Who matching with

Mọi người đều có thể học ngành này, tuy vậy: Đam mê lĩnh vực kinh doanh; Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục người khác; Sáng tạo, tự tin, quyết đoán; Khả năng thu thập và xử lý thông tin sẽ có lợi thế hơn.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Logistics

College occupation code: 6340113

Intermediate occupation code: 5340113

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating