Occupations

Sales operation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 8 to 10M VNĐ
College fee/ month: 780,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Quản trị bán hàng” là ngành/nghề tổ chức, quản lý, điều hành và kinh doanh bán hàng bao gồm: phát triển thị trường; thu mua, bảo quản, tiêu thụ hàng hóa; dịch vụ khách hàng; nhượng quyền thương mại, cung ứng và giám sát các dịch vụ theo nhiều phương thức nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách hàng tại các cửa hàng bán buôn, bán lẻ (thông dụng và chuyên dụng), bán hàng đại lý, chuỗi cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, ki-ốt, bán hàng tự động, bán hàng trực tuyến, bán hàng đa cấp. Trong quá trình quản trị bán hàng, người làm ngành/nghề phải tìm hiểu chất lượng hàng hóa, tiện ích của hàng hóa, phòng ngừa, phát hiện và quản lý để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng vệ sinh, an toàn của hàng hóa, an ninh, chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Main missions

Khởi sự kinh doanh bán hàng; nghiên cứu, xác định nhu cầu hàng hóa, dịch vụ; định vị phân khúc thị trường; khai thác nguồn cung ứng hàng hóa; nghiên cứu và phát triển thị trường; quản trị và luân chuyển hàng hóa; an ninh, an toàn trong bán hàng; trưng bày hàng hóa; chăm sóc khách hàng; quản trị hành chính; tổ chức hoạt động bán hàng (bán lẻ, bán hàng đại lý, bán hàng trực tuyến, bán hàng siêu thị, bán hàng đa cấp); giám sát bán hàng; mở rộng và phát triển thị trường; quản trị tài chính bán hàng.

Positions

Người làm ngành/nghề Quản trị bán hàng có thể làm việc trong các cửa hàng bán buôn, bán lẻ (thông dụng và chuyên dụng), bán hàng đại lý, chuỗi cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, ki-ốt, bán hàng tự động, bán hàng trực tuyến, bán hàng đa cấp với các vị trí từ nhân viên bán hàng trực tiếp, tổ trưởng, trưởng ngành hàng, phụ trách các bộ phận, quản lý cửa hàng, sản phẩm.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Sales operation

College occupation code: 6340119

Intermediate occupation code: 5340119

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating