Occupations

Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 730,583.33 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán. Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp. Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp. Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng. Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp. Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp. Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị. Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật. Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Báo cáo với lãnh đạo các đơn vị và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn.

Positions

- Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; - Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Relative occupations

Updating

Main courses

Kinh tế vi mô; Nguyên lý thống kê; Tài chính tiền tệ; Nguyên lý kế toán; Marketing co bản; Thị trường chứng khoán; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính doanh nghiệp; Kế toán máy; Kế toán hành chính sự nghiệp; Thuế; Kế toán tài chính chi phí…

Requirements

- Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT - Hệ Trung cấp: Tốt nghiệp THPT hoặc THCS - Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường + Đi học đầy đủ, đúng giờ, tham dự ít nhất 70% thời gian học từng môn học + Nghe giáo viên giảng dạy trên lớp để nắm vững kiến thức + Tìm hiểu và đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến ngành học để có nguồn kiến thức rộng và phong phú

Output standards

- Kỹ năng chung: + Có kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị: Lập và xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán và báo cáo thuế,….Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ khai thác, thực hành trên máy tính; + Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường; + Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; + Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm; có khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ được đào tạo phục vụ cho công việc kế toán. - Kỹ năng chuyên môn: + Có phương pháp tư duy tổng hợp, xác định và phân tích vấn đề, giải quyết tình huống; có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; khả năng trình bày và giao tiếp tốt; + Thực hiện chức năng kế toán tổng hợp, tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình doanh nghiệp; + Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ kế toán: lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính tại các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Who matching with

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương trở lên.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 1576 students

2016: 2103 students

2015: 3733 students

2014: 5079 students

2013: 5755 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Accounting

College occupation code: 6340301

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating