Occupations

Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 804,421.43 VNĐ
Intermediate fee/ month: 548,837.21 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng…

Positions

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí chuyên môn về kế toán, tài chính, thuế tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau một thời gian công tác có thể phát triển đến vị trí kế toán tổng hợp, kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Nếu có nhu cầu, người học có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học hoặc các trình độ cao hơn.

Relative occupations

Updating

Main courses

Kinh tế chính trị; Luật kinh tế; Kinh tế vi mô; Lý thuyết thống kê; Lý thuyết tài chính tiền tệ; Lý thuyết kế toán; Quản trị doanh nghiệp; Thống kê doanh nghiệp; Thuế; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ - XNK; Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất; Phân tích hoạt động kinh doanh; Kế toán quản trị; Kiểm toán; Kế toán hành chính sự nghiệp; Tin học kế toán máy; Thực tập nghề nghiệp; Thực tập tốt nghiệp; Thanh toán tín dụng quốc tế; Thị trường chứng khoán; Quản lý ngân sách; Kế toán thương mại dịch vụ -XNK; Kế toán thuế; Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp;…

Requirements

- Đã tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương trở lên (Hệ cao đẳng); - Đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên (Hệ trung cấp); - Nắm vững kiến thức, kỹ năng, nhiệm vụ của nghành; - Có khả năng tính toán tốt: Việc yêu thích những con số và giỏi tính toán là một lợi thế khi bạn học ngành Kế toán; - Luôn cẩn thận và tỉ mỉ: Là người thường xuyên tiếp xúc, thao tác với vô số tài liệu liên quan đến tài chính, giấy tờ, vì vậy bạn phải cẩn thận trong việc giữ gìn tài liệu cũng như tính toán những con số để đảm bảo được tính chính xác, đầy đủ.

Output standards

- Về trình độ kiến thức: + Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện các kĩ năng ngành kế toán; + Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghành; + Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán; + Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn; + Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; + Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp; + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp. - Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là kế toán kho, thủ quỹ, kế toán thanh toán, kế toán giá thành, kế toán lương, kế toán thuế và kế toán tổng hợp; Cụ thể: + Có kỹ năng phân tích được nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp; + Có kỹ năng lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; + Có kỹ năng sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; + Có thể tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; + Có thể lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; + Có thể thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; + Có kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán; + Có thể kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp; + Có kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; + Có lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành kế toán doanh nghiệp + Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả; + Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp. - Về sức khoẻ: Đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định chung của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định. - Ngoại ngữ: Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; - Kỹ năng mềm: + Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn. + Học sinh có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, người lao động có nhu cầu học nghề. Những đối tượng có đam mê và định hướng theo ngành Kế toán

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 2587 students

2016: 2881 students

2015: 4252 students

2014: 6338 students

2013: 7732 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Corporate accounting

College occupation code: 6340302

Intermediate occupation code: 5340302

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating