Occupations

Electrical management
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Updating

Main missions

Khảo sát thị trường kinh doanh điện; xử lý yêu cầu cung cấp điện; ký kết hợp đồng mua bán điện; quản lý hợp đồng mua bán điện; quản lý hệ thống đo đếm điện năng; ghi chỉ số công tơ điện; lập và giải quyết các sai sót về hoá đơn tiền điện; thu và theo dõi nợ tiền điện; kiểm tra, xử lý các vi phạm sử dụng điện; áp giá và kiểm soát giá bán điện; giao tiếp và chăm sóc khách hàng; quản lý và theo dõi tổn thất điện năng thương phẩm; lập báo cáo kinh doanh điện năng.

Positions

Người làm Quản lý kinh doanh điện có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh điện năng tại phòng kinh doanh của các sở điện lực hoặc các đơn vị kinh doanh điện tương đương. Người làm Quản lý kinh doanh điện cần phải có khả năng thực hiện tất cả các công việc liên quan kinh doanh điện năng từ đơn giản như ghi chỉ số công tơ đến các công việc phức tạp như lập báo cáo và tổng hợp đánh giá các kết quả kinh doanh của đơn vị, trừ những công việc khó liên quan đến kỹ thuật như lắp đặt công tơ...

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Electrical management

College occupation code: 6340419

Intermediate occupation code: 5340419

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating