Occupations

Urban residential quarter management
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 320,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Quản lý khu đô thị” là ngành/nghề thực hiện việc quản lý, điều hành các hoạt động trong khu đô thị như khai thác, vận hành, bảo trì các hạng mục công trình và xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng của một khu đô thị, bao gồm hạ tầng xã hội (nhà ở, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí…) và hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện, nước, khí gas, hệ thống giao thông, cây xanh, thông tin, bảo vệ tự động...) nhằm đảm bảo an ninh trật tự và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho người dân đang sinh sống ở các khu đô thị và các tiêu chuẩn quy định của một khu đô thị trên phạm vi toàn quốc.

Main missions

Quản lý hệ thống điện, nước, khí gas... trong khu đô thị. Quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật trong khu đô thị. Quản lý hành chính và các dịch vụ đô thị. Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường khu đô thị. Quản lý công tác phòng cháy chữa cháy trong khu đô thị.

Positions

Updating

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Urban residential quarter management

College occupation code: 6340430

Intermediate occupation code: 5340430

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating