Occupations

Transport works
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 835,666.67 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là ngành học chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông phục vụ đời sống như: cầu, đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, đường hầm, cảng, sân bay,… cũng như các công trình trong lĩnh vực xây dựng nói chung.

Main missions

Phân tích, tính toán, thiết kế và thi công các công trình giao thông; Kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng công trình giao thông...

Positions

- Kỹ sư thực hành CNKT Giao thông, làm việc tại các vị trí: cán bộ kỹ thuật, chỉ huy thi công, tư vấn thiết kế trong các đơn vị, ban quản lý, công ty, trung tâm thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông… - Làm việc tại các công ty, nhà thầu xây lắp; công ty tư vấn; các phòng thí nghiệm về xây dựng...

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý dự án, thi công xây dựng công trình giao thông, thí nghiệm, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì các công trình giao thông

Who matching with

Nam, Nữ

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 4 students

2016: 12 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Transport works

College occupation code: 6510102

Intermediate occupation code: 5510102

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating