Occupations

Construction works engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 887,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 743,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Giám sát công trình, giám sát thiết kế. Kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công; kiểm tra vật liệu xây dựng tại công trường. Giám sát các nhà thầu phụ thi công công trình theo các chi tiết và thông số kỹ thuật đã định sẵn. Làm giá, hồ sơ thầu và công tác thanh quyết toán…

Positions

- Làm việc tại: các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát...; Các phòng thí nghiệm về xây dựng; - Kỹ sư thực hành CNKT Công trình xây dựng làm việc tại các vị trí: Nhân viên kỹ thuật, làm nhóm trưởng hay tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, quản lý, thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng.

Relative occupations

Updating

Main courses

Requirements

Output standards

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề:Tổ chức quản lý, giám sát và thi công các công trình xây dựng; sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực xây dựng. Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công.

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Nhà trường

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 130 students

2016: 285 students

2015: 442 students

2014: 394 students

2013: 348 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Construction works engineering

College occupation code: 6510104

Intermediate occupation code: 5510104

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating