Occupations

Irrigation structure construction and completion
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 400,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 300,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

Là nghề quản lý và khai thác các công trình trong hệ thống tưới, tiêu, phục vụ dân sinh, công nghiệp, nông nghiệp, an ninh quốc phòng, bao gồm các nhiệm vụ chính như sau: đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn; trắc đạc công trình; quan trắc công trình, quản lý, vận hành tưới, tiêu; quản lý, vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước; quản lý, vận hành công trình đầu mối; quản lý, vận hành kênh và công trình trên kênh; thi công, tu bổ công trình; duy tu, bảo dưỡng; phòng chống lụt bão; bảo vệ công trình; thực hiện an toàn lao động; phát triển nghề nghiệp.

Main missions

- Làm công nhân thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước; - Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; - Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề xây dựng; - Người học nghề có thể tự tạo việc làm cho mình bằng các kỹ năng được học tại nhà trường (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm và tự tạo việc làm...).

Positions

- Làm cán bộ kỹ thuật thi công thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước; - Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; - Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề xây dựng.

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ kỹ thuật; Bản vẽ công trình thủy lợi; Cơ kỹ thuật; Điện kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Thủy văn, thủy lực; Công trình thuỷ lợi; Cơ kết cấu; Nền móng; Kết cấu công trình; An toàn lao động; Máy xây dựng; Dự toán; Tổ chức thi công; Autocad; Đo đạc công trình; Thi công đào, đắp đất, đá và xử lý nền bằng phương pháp thủ công; Gia công lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo; Gia công lắp đặt cốt thép; Thi công bê tông; Xây gạch; Xây, lát đá; Thi công tầng lọc ngược và khớp nối, khe lún; Cấp thoát nước; Hoàn thiện công trình; Kỹ năng mềm; Khởi nghiệp kinh doanh; Thực tập tốt nghiệp; Đồ án tốt nghiệp.

Requirements

- Số lượng môn học, mô đun: 42 - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 3135 giờ (136 tín chỉ) - Khối lượng các môn học chung /đại cương: 450 giờ (30 tín chỉ) - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2685 giờ (106 tín chỉ) - Khối lượng lý thuyết: 879 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2198 giờ - Thời gian khóa học: 2,5 năm

Output standards

- Về trình độ kiến thức: + Trình bày và phân tích được cấu tạo của các bản vẽ thi công công trình thủy lợi; + Trình bày và giải thích được tính chất, trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản và một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng; + Trình bày được cấu tạo địa chất công trình, một số tính chất cơ lý của nền đất và tác dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy lợi; + Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi (Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản và phức tạp; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình các công trình thủy lợi) nhằm phát huy sang kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu và hạ giá thành sản phẩm; + Vận dụng được một số nội dung cơ bản của công tác trắc địa để đo đạc công trình; + Trình bày được quy trình thi công các công việc của nghề; + Trình bày được quy trình lập dự toán một số hạng mục công trình cơ bản; + Trình bày được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; + Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm. - Về năng lực: + Đọc được các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình xây dựng thủy lợi vừa và nhỏ; + Lựa chọn và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng, dụng cụ đo kiểm tra trong nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; + Thực hiện được các công việc của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi như: Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản và phức tạp; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình các công trình thủy lợi.; + Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; + Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề; + Lập được dự toán cho một số công trình thủy lợi vừa, nhỏ và lựa chọn được biện pháp thi công, bố trí hiện trường một cách hợp lý; + Tính toán được một số tác dụng cơ bản của thủy lực và thủy văn đối với công trình thủy lợi; một số bài toán đơn giản về khả năng chịu lực của nền đất và các loại kết cấu công trình; + Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và xử lý được những sai phạm thường gặp trong quá trình thi công. Về sức khoẻ: Đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định chung của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định. - Ngoại ngữ: Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh. - Kỹ năng mềm: + Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn; + Học sinh có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Who matching with

Tất cả học sinh sinh viên đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Nhà trường

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 2 students

2015: 7 students

2014: 18 students

2013: 35 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Irrigation structure construction and completion

College occupation code: 6510108

Intermediate occupation code: 5510108

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating