Occupations

Shipbuilding Technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 8 to 10M VNĐ
College fee/ month: 549,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 443,750 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Các nhiệm vụ chính của người hành nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy phải thực hiện là: phóng dạng tuyến hình thân tàu; khai triển kết cấu tàu thuỷ; khai triển tôn vỏ tàu thuỷ; chế tạo dưỡng và lập thảo đồ; gia công chi tiết kết cấu thân tàu; gia công tôn vỏ, chế tạo bệ khuôn; gia công phụ kiện thiết bị thân tàu; lắp ráp phân đoạn; lắp ráp tổng đoạn; lắp ráp thân tàu trên đà; lắp đặt phụ kiện thiết bị thân tàu, hạ thuỷ tàu.

Positions

Người học ngành/nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy có thể làm nhân viên kỹ thuật tại nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, các công việc liên quan đến cơ khí.

Relative occupations

Updating

Main courses

Hình họa; Vẽ kỹ thuật; Cơ kỹ thuật; Vật liệu; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong ngành đóng tàu; Hàn kim loại; Nguội cơ bản; Tiếng Anh chuyên ngành; Sử dụng thiết bị thường dùng trong nhà máy đóng tàu; Lý thuyết tàu thủy; Kết cấu tàu thuỷ; Thiết bị tàu thuỷ; Phóng dạng tuyến hình tàu; Chế tạo dưỡng và vẽ thảo đồ; Khai triển chi tiết kết cấu thân tàu; Khai triển cụm chi tiết kết cấu thân tàu; Công nghệ đóng tàu và tổ chức sản xuất trong nhà máy đóng tàu; Gia công, lắp ráp chi tiết kết cấu thân tàu; Gia công, lắp ráp cụm chi tiết kết cấu thân tàu; Gia công tôn vỏ; Lắp ráp phân đoạn; Lắp ráp tổng đoạn; Lắp ráp thân tàu trên triền; Hạ thủy tàu; Lắp đặt thiết bị boong; Sửa chữa tàu thuỷ; Kiểm tra và thử tàu; Thực tập tốt nghiệp.

Requirements

Thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Output standards

- Vẽ, kiểm tra và điều chỉnh được đường hình dáng thân tàu trên ba mặt phẳng hình chiếu; - Khai triển được các chi tiết, kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Khai triển được tấm tôn phẳng, tấm tôn cong một chiều, hai chiều; - Chế tạo được các loại dưỡng và vẽ thảo đồ phục vụ cho gia công, lắp ráp kết cấu và tôn vỏ của thân tàu; - Gia công, lắp ráp được các chi tiết kết cấu thân tàu và tôn vỏ tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lắp ráp được các phân đoạn, tổng đoạn của thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lựa chọn được phương án và lắp ráp thân tàu trên đà hợp lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Phát hiện được sai sót kỹ thuật, cách phòng ngừa và các biện pháp khắc phục trong quá trình gia công, lắp kết cấu và tôn vỏ tàu; - Tính được kích thước thực của các chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Who matching with

Nam giới và nữ giới

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 3 students

2016: 7 students

2015: 23 students

2014: 110 students

2013: 91 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Shipbuilding Technology

College occupation code: 6510213

Intermediate occupation code: 5510213

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating