Occupations

Welding engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 765,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Trình bày được những nội dung cơ bản về: Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Cơ ứng dụng, về An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức sản xuất - Mô tả được kết cấu các liên kết hàn, các kỹ thuật cơ bản của quá trình hàn các kết cấu bằng các công nghệ hàn khác nhau - Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phân tích, xử lý các yếu tố công nghệ trong ngành Hàn

Positions

Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên công nghệ hàn trình độ trung cấp chuyên nghiệp và có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo máy, thiết bị và gia công kim loại hoặc có thể làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến Công nghệ hàn

Relative occupations

Updating

Main courses

Dung sai và kỹ thuật đo; Vật liệu cơ khí; Cơ khí đại cương; Công nghệ hàn điện; Công nghệ hàn và cắt khí, hàn TIG- MAG- MIG; Kết cấu hàn; Thiết bị hàn; Lý thuyết khai triển; Hàn ống công nghệ cao;

Requirements

Kỹ thuật viên ngành Công nghệ Hàn, có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, chính xác Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ hàn mới vào sản xuất

Output standards

- Đảm nhiệm tốt công việc của kỹ thuật viên hàn - Vận hành, sử dụng được các trang thiết bị của ngành Hàn (hàn điện hồ quang, hàn khí, hàn khí bảo vệ…) - Thiết kế được quy trình chế tạo các kết cấu, sản phẩm hàn thông dụng - Hàn được các liên kết hàn cơ bản bằng thép, bằng các phương pháp hàn khác nhau đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật - Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ hàn - Tổ chức, lập kế hoạch, quản lý được quá trình sản xuất ở một xưởng, tổ sản xuất; là cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân, giữa lãnh đạo và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực hàn

Who matching with

Tất cả mọi người có đủ sức khỏe, cần cù chịu khó

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 51 students

2016: 43 students

2015: 17 students

2014: 19 students

2013: 20 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Welding engineering

Intermediate occupation code: 5510217

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating