Occupations

Electric, electronic engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 788,460.87 VNĐ
Intermediate fee/ month: 947,571.43 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, sử dụng trong công nghiệp và dân dụng; kiểm tra chất lượng sản phẩm điện, điện tử; tổ chức sản suất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử...

Positions

Người làm ngành/nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử thường có vị trí việc làm ở các cơ sở chế tạo, lắp ráp, xây lắp, sửa chữa, bảo trì, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử; đảm nhiệm các chức danh “Kỹ thuật viên điện, điện tử”, “Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm”, “Cán bộ Tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật điện, điện tử”.

Relative occupations

Updating

Main courses

Tin học; Linh kiện điện tử; Điện kỹ thuật; Kỹ thuật mạch điện tử; Kỹ thuật mạch xung số; Mạch điện 1,2; máy điện, đo lường điện, khí cụ điện; điện tử cơ bản; cung cấp điện; rơ le bảo vệ; nhà máy điện; điện tử công suất; thực tập lưới điện; thực tập vận hành trạm biến áp; thực tập vận hành hệ thống điện; thí nghiệm rơ le bảo vệ; thí nghiệm máy điện; Kỹ thuật xung - số; Đo lường điện,…

Requirements

- Hệ Cao đăng: Tốt nghiệp THPT - Hệ Trung cấp: Tốt nghiệp THPT hoặc THCS

Output standards

\ - Thực hiện được nhiệm vụ quản lý, vận hành nhà máy điện và trạm biến áp an toàn và liên tục, đảm bảo yêu cầu công tác cung cấp điện; - Tính toán, xác định và đề ra được các biện pháp giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên đường dây và trạm biến áp; - Biết cách lựa chọn các thiết bị lắp đặt trên đường dây, nhà máy điện và trạm biến áp. - Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa được các phần tử hư hỏng trên đường dây, nhà máy điện và trạm biến áp; - Kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm khoảng cách an toàn công trình lưới điện, tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; - Sử dụng được các máy móc, trang thiết bị dụng cụ để: Kiểm tra, đo đạc. sửa chữa, thay thế các phần tử hư hỏng, xử lý sự cố trên đường dây, nhà máy điện và trạm biến áp; - Quản lý, vận hành hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho công tác vận hành đường dây, nhà máy điện và trạm biến áp.

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên (Hệ trung cấp); tốt nghiệp THPT (Hệ cao đẳng), đủ điều kiện sức khỏe

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 2334 students

2016: 2173 students

2015: 2517 students

2014: 2479 students

2013: 2077 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Electric, electronic engineering

College occupation code: 6510303

Intermediate occupation code: 5510303

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating