Occupations

Electric ship engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Ngành/nghề “Điện tàu thuỷ” là ngành/nghề vận hành, sửa chữa, lắp đặt các loại thiết bị điện trên tàu thủy. Nhận biết, phân tích được nguyên lý làm việc và ứng dụng của các linh kiện điện tử, các khí cụ điện, các loại máy điện, trạm phát điện và phân tích các phương pháp phân chia điện năng trên tàu thuỷ.

Main missions

Vận hành, sửa chữa, lắp đặt các loại thiết bị điện trên tàu thủy; lắp đặt các hệ thống điện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn điện trên tàu thủy...

Positions

Người làm ngành/nghề Điện tàu thủy có khả năng đảm nhiệm ở các vị trí sau: sỹ quan điện trên các tàu biển; cán bộ kỹ thuật tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động; cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa; cán bộ kỹ thuật tại công ty điện lực; giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật; công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề điện tàu thuỷ.

Relative occupations

Updating

Main courses

Lý thuyết mạch; Vật liệu điện; An toàn điện- Luật công ước; Máy tàu thuỷ; Kỹ thuật số - tương tự; Mạng truyền thông; Máy điện; Điện tử công suất; Kỹ thuật điều khiển thủy khí; Bảo trì, sửa chữa máy biến áp; Bảo trì, sửa chữa máy phát xoay chiều; Bảo trì, sửa chữa động cơ điện xoay chiều ba pha; Bảo trì, sửa chữa khí cụ điện; Đo các đại lượng điện và không điện; Đấu nối, lắp đặt thiết bị điện; Bảo trì, sửa chữa động cơ điện xoay chiều một pha; máy điện một chiều; Vận hành trạm phát điện; Vận hành bảng điện; Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều khiển thiết bị điện trên boong; Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều khiển thiết bị điện máy phụ buồng máy; Bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị điện buồng lái; Lắp đặt các tủ bảng điện; Bảo trì, sửa chữa hệ thống báo động; Bảo trì, sửa chữa hệ thống tự động; Tiếng Anh chuyên ngành 1; Tiếng Anh chuyên ngành 2; Thực tập Thợ kỹ thuật điện.

Requirements

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính

Output standards

- Vận hành: Trạm phát điện; Bảng điện chính; Các biện pháp khẩn cấp và an toàn khi có sự cố xảy ra; Sử dụng các dụng cụ bằng tay để đo đạc, kiểm tra thiết bị điện, điện tử để tìm các hư hỏng và khắc phục; - Kiểm tra, chỉnh định các hệ thống tự động tàu thủy: Hệ thống máy lái tự động tàu thủy; Hệ thống tự động nồi hơi tàu thủy; Hệ thống tự động kho lạnh thực phẩm; Hệ thống tự động hòa đồng bộ; Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp và phân chia tải tác dụng; Hệ thống tự động ổn định tần số và phân chia tải tác dụng; Hệ thống tự động khởi động máy phát điện sự cố; Hệ thống tự động điều khiển từ xa động cơ Diesel - Bảo dưỡng, sửa chữa: Hệ thống điều khiển truyền động điện; Máy điện; Khí cụ điện; Máy biến áp; Máy điện một chiều và máy điện xoay chiều; - Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của các loại máy điện, khí cụ điện, các hệ thống điện trên tàu thủy; - Đấu nối, lắp đặt thiết bị điện, các tủ bảng điện và hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt trên tàu thuỷ; - Có năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc B1 trở lên theo khung tham chiếu châu auu “bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam” hoặc tương đương.

Who matching with

Nam giới

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Electric ship engineering

Intermediate occupation code: 5510307

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating