Occupations

Annealing technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Công nghệ nhiệt luyện” là ngành/nghề gia công kim loại và hợp kim ở trạng thái rắn dưới tác dụng của nhiệt, hóa chất, qua quá trình nung nóng, giữ nhiệt, làm nguội nhằm làm thay đổi tổ chức, cơ tính, tính chất của kim loại và hợp kim theo mục đích xác định.

Main missions

Vận hành thiết bị nhiệt luyện; Ủ; Thường hóa; Tôi; Ram; Hóa già; Hóa nhiệt luyện; Nhuộm mầu kim loại.

Positions

Người hành nghề Công nghệ nhiệt luyện thường làm việc tại các phân xưởng hoặc bộ phận nhiệt luyện trong cơ sở sản xuất cơ khí, các doanh nghiệp chuyên về dịch vụ nhiệt luyện.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Annealing technology

College occupation code: 6510417

Intermediate occupation code: 5510417

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating