Occupations

Water resource engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 587,500 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thiết kế, xây lắp, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, tưới tiêu, cấp, thoát nước; viên vận hành trạm bơm tưới, tiêu hoặc cấp, thoát nước, tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước.

Positions

Người có chuyên môn về Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước có thể làm việc ở các cơ sở quy hoạch, thiết kế, xây lắp, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, tưới tiêu, cấp, thoát nước; cán bộ, nhân viên vận hành trạm bơm tưới, tiêu hoặc cấp, thoát nước, tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước.

Relative occupations

Updating

Main courses

Sức bền vật liệu; Trắc địa; Thực tập trắc địa; Vẽ kỹ thuật; Cơ học chất lỏng; Thủy lực công trình; Địa kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Cơ học kết cấu; Khoa học đất; Thủy văn công trình; Kết cấu bê tông cốt thép; Thuỷ công; Quy hoạch và phát triển nông thôn; Kỹ thuật tài nguyên nước; Tin ứng dụng; Thuỷ nông; Đồ án thuỷ nông; Công trình trên hệ thống thủy lợi; Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi; Thi công; Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi; Đồ án quản lý KTCTTL; Thực tập quản lý KTCTTL.

Requirements

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Phải đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành.

Output standards

- Kỹ năng cứng + Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, ngành và kiến thức về khoa học xã hội để giải quyết hiệu quả các vấn đề chuyên môn thuộc ngành. + Có khả năng thiết kế toàn bộ hay từng hạng mục công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên nước nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, đạo lý, sức khoẻ và an toàn lao động và đảm bảo phát triển bền vững. + Có kiến thức cơ bản đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu; hiểu được sự cần thiết và có khả năng tự học suốt đời. + Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm v.v để có thể nghiên cứu hay theo học các chương trình cao hơn. + Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước. - Kỹ năng mềm + Có khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành; + Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, về các vấn đề đương đại; + Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp; + Tiếng Anh: Trình độ A2 hoặc tương đương.

Who matching with

Mọi đối tượng đảm bảo các điều kiện theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Water resource engineering

College occupation code: 6510422

Intermediate occupation code: 5510422

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating