Occupations

Battery production
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Ngành/nghề “Sản xuất pin-ắc quy” là ngành/nghề sản xuất các nguồn điện hoá học như: Pin khô mangan-kẽm, pin kiềm mangan-kẽm, pin liti ion, pin liti ion polyme, pin kẽm-bạc, pin niken-cadimi, ắc quy chì, ắc quy niken-cadimi... để cung cấp năng lượng điện cho một số thiết bị điện trong sinh hoạt và trong công nghiệp.

Main missions

Nhiệm vụ chủ yếu của ngành/nghề Sản xuất pin-ắc quy là: thực hiện quá trình sản xuất pin-ắcquy đạt chất lượng, hiệu quả; vận hành hệ thống máy và thiết bị trong dây chuyền sản xuất; xử lý các sự cố xảy ra trong khi tiến hành sản xuất; thực hiện bảo quản các máy móc và thiết bị theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, đóng bao và bảo quản sản phẩm; cải tiến và ứng dụng được các tiến bộ khoa học vào công việc của ngành/nghề nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Positions

Người làm ngành/nghề nghề Sản xuất pin-ắc quy thường làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất pin-ắc quy; các cơ sở kinh doanh pin và ắc quy.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Battery production

College occupation code: 6510525

Intermediate occupation code: 5510525

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating