Occupations

Composer
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 505,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

- Đào tạo những cán bộ văn hóa có khả năng sáng tác âm nhạc, có phẩm chất và năng lực chuyên môn nhất định để trở thành nhân tố trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở các cơ quan văn hóa - Nắm vững kiến thức của tất cả các môn cơ sở ngành của âm nhạc - Viết hoàn chỉnh phần đệm cho ca khúc, romance và hợp xướng - Viết hoàn chỉnh một số thể loại của thanh nhạc: ca khúc, romance, hợp xướng - Viết hoàn chỉnh một số thể loại nhỏ của khí nhạc: độc tấu, song tấu, tam, tứ tấu

Main missions

- Đảm nhận được vai trò Sáng tác Ca khúc, hòa âm cho các ca khúc, cho các phong trào văn nghệ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tham gia các câu lạc bộ Sáng tác ca khúc, Hội Âm nhạc,…

Positions

- Cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại các Trung tâm Văn hóa Thông tin và các Phòng văn hóa thành phố, huyện, xã, phường

Relative occupations

Updating

Main courses

1 Lý thuyết âm nhạc cơ bản

2 Ký xướng âm

3 Lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt Nam

4 Hòa âm

5 Hình thức âm nhạc

6 Organ cơ bản

7 Sáng tác ca khúc

8 Tin học chuyên ngành (Encore)

9 Thực tập Chuyên ngành

Requirements

- Tốt nghiệp THCS - Yêu thích ngành nghề - Không bị dị tật vùng tai

Output standards

Updating

Who matching with

Học sinh đã tốt nghiệp THCS

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Composer

College occupation code: 6210227

Intermediate occupation code: 5210227

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating