Occupations

Choir leader
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 400,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Chỉ huy dàn nhạc

Main missions

Đào tạo năng khiếu chỉ huy dàn nhạc Phát triển năng khiếu nghệ thuật

Positions

Chỉ huy hợp xướng cho các đơn vị hoạt động âm nhạc, các cơ sở đào tạo âm nhạc tại các địa phương trên phạm vi toàn quốc

Relative occupations

Updating

Main courses

Đệm Piano

Piano phổ thông

Đọc tổng phổ

Chuyên môn chính

Ký xướng âm

Nhạc lý cơ bản

Lịch sử Âm nhạc

Hình thức ÂN

Hòa thanh

Tính năng nhạc cụ

Requirements

Updating

Output standards

Nắm vững kỹ thuật Chỉ huy hợp xướng

Who matching with

Học sinh từ 15 tuổi trở lên

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Choir leader

College occupation code: 6210228

Intermediate occupation code: 5210228

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating