Occupations

Wood carving
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 10 to 12M VNĐ
College fee/ month: 500,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 470,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Đào tạo cán bộ Mỹ thuật ngành Điêu khắc có trình độ, có khả năng phục vụ các hoạt động Mỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị và địa phương với các công việc như: Thực hiện các mẫu tượng tròn, tượng đài, phù điêu, sáng tạo các sản phẩm lưu niệm điêu khắc có giá trị mỹ thuật, hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở.

Main missions

- Thành lập cơ sở điêu khắc chuyên phù điêu, tượng tròn, trang trí sân vườn; - Sáng tạo các sản phẩm lưu niệm điêu khắc có giá trị Mỹ thuật; - Thiết kế mẫu Biểu tượng, Phù điêu trang trí; - Thực hiện mẫu tượng, tượng đài, tượng tròn; - Hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở; - Làm việc ở các phân xưởng điêu khắc nghệ thuật, công ty gốm sứ, công ty Đá, Công ty đúc đồng...

Positions

- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: Kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất; - Làm việc trong các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: Kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó; - Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ, phù điêu; - Làm cán bộ tại các Câu Lạc Bộ, Nhà Văn hóa thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa Quận, Huyện và các Trường Tiểu học…

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ mỹ thuật; Vật liệu; Mỹ học đại cương; Giải phẫu; Luật xa gần; Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam - Thế giới; Hình họa; Trang trí; Ký họa; Điêu khắc; Tượng tròn; Phù điêu; Photoshop; Corel Draw; Thực tập chuyên ngành…

Requirements

Tốt nghiệp THCS và yêu thích ngành học.

Output standards

- Điêu khắc gỗ + Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ; + Mài được các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; + Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ; + Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ; + Điêu khắc được các loại hoa văn, phù điêu, con giống theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật; + Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo kỹ thuật và kỹ thuật; + Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, các cơ sở sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ. - Chế tác tượng tròn và phù điêu: + Về tượng tròn: Thực hiện được tượng chân dung, tượng toàn thân, tượng trang trí. + Về phù điêu: Thực hiện được bố cục sinh hoạt đơn giản. (Với các chất liệu: đất sét, gỗ, đá…) - Sáng tạo sản phẩm điêu khắc lưu niệm. - Thi công tượng và phù điêu (thực hiện được các tác phẩm điêu khắc ở các mức độ khác nhau, từ tượng chân dung đến tượng đài).

Who matching with

Học sinh đã tốt nghiệp THCS

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 6 students

2016: 0 students

2015: 7 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Wood carving

College occupation code: 6210101

Intermediate occupation code: 5210101

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating