Occupations

Aeroplane mechanical maintenance
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay” là ngành/nghề chuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa khung sườn, các hệ thống thuộc nhóm cơ khí như hệ thống càng đáp, hệ thống thủy lực, hệ thống điều khiển bay, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện, trang thiết bị khoang hành khách… và các loại động cơ tàu bay như: động cơ piston, động cơ tua bin cánh quạt, động cơ tua bin phản lực cánh quạt…

Main missions

Kiểm tra tàu bay trước và sau khi bay; bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, nạp nhiên liệu; bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí, ô xy, khí nén; bảo dưỡng hệ thống điều khiển bay; bảo dưỡng thân tàu bay; bảo dưỡng hệ thống thủy lực; bảo dưỡng hệ thống điện, đèn, chống cháy; bảo dưỡng hệ thống càng, thay thế bánh xe, cụm phanh; bảo dưỡng hệ thống chống băng, mưa, nước sạch, nước thải; bảo dưỡng trang thiết bị khoang hành khách; bảo dưỡng động cơ tua bin khí; bảo dưỡng động cơ pít tông, cánh quạt...

Positions

Người làm ngành/nghề kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay thường được bố trí làm việc tại sân đỗ tàu bay, xưởng bảo dưỡng tàu bay, phân xưởng sửa chữa chuyên dụng.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Aeroplane mechanical maintenance

College occupation code: 6520101

Intermediate occupation code: 5520101

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating