Occupations

Steel structure fabrication and installation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Gia công và lắp dựng kết cấu thép” là ngành/nghề cơ khí - sử dụng các dụng cụ và thiết bị của nhiều lĩnh vực như: gia công phôi, nguội, gò, hàn, cắt gọt, bảo quản, thẩm mỹ… để tiến hành gia công hoàn chỉnh các sản phẩm là các kết cấu thép, sau đó tiến hành khảo sát các yếu tố mặt bằng công trình, sử dụng các thiết bị đo kiểm nâng hạ để lắp ráp các kết cấu thép đó thành công trình kỹ thuật.

Main missions

Người làm Gia công và lắp dựng kết cấu thép thường đảm nhiệm các nhiệm vụ chủ yếu như: chuẩn bị vật liệu và phương tiện; chuẩn bị mặt bằng sản xuất; gia công chi tiết; định hình cụm chi tiết; hoàn thiện kết cấu; lắp dựng kết cấu; thực hiện an toàn cho người và thiết bị; phát triển nhân lực nghề nghiệp.

Positions

Người hành nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép thường được bố trí công việc ở nhiều vị trí như: trong phân xưởng cơ khí; làm việc tại các công trình của ngành xây dựng, giao thông, công nghiệp... Công việc có thể diễn ra trên mặt đất, trong lòng đất, trên cao hoặc dưới nước…

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Steel structure fabrication and installation

College occupation code: 6520107

Intermediate occupation code: 5520107

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating