Occupations

Ship pipe system fabrication and assembly
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
College fee/ month: 430,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 430,000 VNĐ
Opportunity: Updating

Occupation description

“Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ” là một trong những ngành/nghề áp dụng trong công nghệ đóng tàu thuỷ, người hành nghề phải thực hiện công việc trong các phân xưởng, các khoang, két trên tàu với không gian chật hẹp, kỹ thuật phức tạp và phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của các cơ quan đăng kiểm như: TCVN 6259-7:1997, NK (tiêu chẩn đăng kiểm Nhật Bản), IMO (tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải Anh), ISO 9001-2000, trong điều kiện luôn luôn phải cập nhật các công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành hiện nay và trong tương lai.

Main missions

Gia công hệ thống ống có áp lực vừa và thấp. Gia công hệ thống ống có áp lực cao. Gia công phụ kiện ống. Lắp ráp hệ thống hút khô và dằn tàu. Lắp ráp hệ thống ống phục vụ động cơ Diesel. Lắp ráp hệ thống chữa cháy. Lắp ráp hệ thống nước sinh hoạt. Lắp ráp hệ thống ống thuỷ lực, khí nén phục vụ thiết bị boong. Lắp ráp hệ thống ống làm hàng trên tàu chuyên dụng. Lắp ráp các hệ thống ống khác. Sửa chữa thiết bị đường ống. Sửa chữa ống và phụ kiện đường ống. Thử hệ thống ống toàn tàu.

Positions

Updating

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Ship pipe system fabrication and assembly

College occupation code: 6520109

Intermediate occupation code: 5520109

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating