Occupations

Mechanical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 8 to 10M VNĐ
Intermediate fee/ month: 728,250 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công các chi tiết máy. - Vận hành được các máy cơ khí thông thường, CNC. - Gia công được các chi tiết trên máy cơ khí thông thường, CNC.

Positions

- Tham gia làm việc ở các vị trí: Kỹ thuật viên vận hành, gia công các chi tiết trên máy cơ khí thông thường, CNC. - Chuyên viên tư vấn tại các doanh nghiệp cung cấp các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí.

Relative occupations

Updating

Main courses

Tiện 1,2; Phay – bào; Nguội – hàn; Công nghệ CNC 1,2; Công nghệ chế tạo máy; Thực tập sản xuất.

Requirements

- Đối với học sinh tốt nghiệp phải có chứng chỉ An toàn lao động. - Đối với học sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương, Tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương phải học bổ sung kiến thức: + Môn tiếng Anh: 300 giờ để đủ điều kiện tham gia lớp ôn thi TOEIC 300. + Môn Tin học: 90 giờ để đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương.

Output standards

Học sinh tốt nghiệp có khả năng cơ bản về thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ như lập bản vẽ, lựa chọn hoặc cải tiến các qui trình công nghệ. Có khả năng tham gia chế tạo các chi tiết trên máy hiện đại CNC,…

Who matching with

Những người có đam mê ngành cơ khí

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 46 students

2016: 40 students

2015: 43 students

2014: 65 students

2013: 47 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Mechanical engineering

Intermediate occupation code: 5520117

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating