Occupations

Motorbike repair, assembly
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Less than 5M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Sửa chữa, lắp ráp xe máy” là ngành/nghề đư­ợc làm trong các doanh nghiệp, các xưởng sửa chữa, lắp ráp xe máy và ở các trường dạy nghề trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Main missions

Bảo dưỡng - Sửa chữa: động cơ, hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, làm mát, hệ thống truyền lực xe máy, hệ thống trang bị điện xe máy, hệ thống khởi động và đánh lửa, hệ thống phanh, hệ thống treo, di chuyển xe máy, khung vỏ. Chẩn đoán xe máy. Lắp ráp và hiệu chỉnh xe máy.

Positions

Người thợ sửa chữa, lắp ráp xe máy có thể làm việc tại các nhà máy lắp ráp xe máy, các trung tâm bảo hành, các xưởng sửa chữa xe máy hoặc có thể tự tổ chức, thành lập các cơ sở, xưởng sửa chữa xe máy.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 24 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Motorbike repair, assembly

Intermediate occupation code: 5520128

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating