Occupations

Electromechanical equipment maintenance
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 530,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 480,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao, đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ điện, thiết bị cơ điện công nghệ cao trong các cơ sở sản xuất cơ khí ở mức độ trung bình khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan; - Tổ chức và giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện để duy trì hệ thống thiết bị cơ điện hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật; - Giám sát tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống điều khiển, hệ thống thủy lực, khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành; - Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ điện; xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, lập các phương án thay thế chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kĩ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống

Positions

- Nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí; - Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện - Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ điện; - Thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị cơ điện

Relative occupations

Updating

Main courses

- Tổ chức quản lý bảo trì I - Theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị - Xử lý sự cố thiết bị cơ điện - Bảo trì máy điện I - Bảo trì hệ thống truyền động điện I - Bảo trì mạch điện I - Lắp đặt thiết bị - Nguội cơ bản - Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí I - Bảo trì hệ thống thuỷ lực khí nén I - Bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát - Bảo trì mạch điện II - Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí II - Vận hành máy công cụ

Requirements

- Có đủ sức khỏe theo quy định; - Đạt trình độ văn hóa 9/12 (đối với đối tượng học Trung cấp), 12/12 (đối với đối tượng học Cao đẳng)

Output standards

- Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ điện, thiết bị cơ điện công nghệ cao trong các cơ sở sản xuất cơ khí ở mức độ trung bình khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan; - Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện để duy trì hệ thống thiết bị cơ điện hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật; - Giám sát được tình trạng kỹ thuật của các chi tiết và cụm chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện, hệ thống điều khiển, hệ thống thủy lực, khí nén, cơ cấu an toàn và phanh hãm trong quá trình vận hành; - Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ điện độc lập sau khi lắp đặt, trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng định kỳ - Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ điện; - Lập trình và thiết lập được thông số trên các thiết bị điều khiển khả lập trình; - Xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất, lập được các phương án thay thế chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kĩ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống; - Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật các thiết bị cơ điện sau khi bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa đúng qui định; - Lập được kế hoạch bảo trì và đánh giá được phẩm cấp của thiết bị cơ điện sau bảo trì; - Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng về công nghề thông tin để tìm kiếm và khai thác được các thông tin trên mạng và các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành, tổ chức và quản lý sản xuất; - Áp dụng một cách sáng tạo các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong hoạt động nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất

Who matching with

Tất cả những người có đủ sức khỏe theo quy định

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 41 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Electromechanical equipment maintenance

College occupation code: 6520149

Intermediate occupation code: 5520149

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating