Occupations

Mechanical equipment system maintenance
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 300,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 300,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Positions

Làm các công việc bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí; Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí hoặc thành lập các cơ sở dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì thiết bị cơ khí.

Relative occupations

Updating

Main courses

Thiết bị cơ khí đại cương; Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí; Tiếng Anh chuyên ngành; Nguội cơ bản; Hàn hồ quang tay cơ bản; Tiện trụ bậc, trụ ngắn, trụ dài L≈10d; Phay mặt phẳng; Sử dụng thiết bị dụng cụ nghề Bảo trì; Lắp đặt đường ống công nghệ; Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí; Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát; Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí; Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trong thiết bị cơ khí; Bảo dưỡng hệ thống truyền động thủy lực, khí nén; Lắp các chi tiết, cụm chi tiết thay thế vào thiết bị cơ khí; Chạy thử, hiệu chỉnh kỹ thuật thiết bị cơ khí; Thực tập sản xuất 1; Chẩn đoán, xử lý sự cố thiết bị cơ khí; Bàn giao thiết bị; Bảo dưỡng máy nâng chuyển; Lắp đặt thiết bị cơ khí mới; Thực tập sản xuất

Requirements

- Với trình độ Cao đẳng: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; - Với trình độ Trung cấp: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên; - Với trình độ Sơ cấp: Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề.

Output standards

- Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề; - Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ khí; - Theo dõi, xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình hoạt động; - Lập được hồ sơ theo dõi tình trạng kỹ thuật và kế hoạch bảo trì các thiết bị cơ khí; - Lắp đặt, vận hành, đánh giá và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ khí; - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: - Tổ chức, thực hiện được các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình; - Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với các vị trí công việc; - Yêu nghề, có ý thức vươn lên, có đạo đức nghề nghiệp.

Who matching with

Tất cả người lao động, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 4 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Mechanical equipment system maintenance

College occupation code: 6520151

Intermediate occupation code: 5520151

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating