Occupations

Ship engine maintenance and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Sửa chữa máy tàu thủy” là ngành/nghề cơ khí nhằm thực hiện những công việc: bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống động lực chính, hệ thống động lực phụ và các hệ thống, thiết bị của hệ thống động lực tàu thủy.

Main missions

Sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị của hệ động lực tàu thủy trong các công ty đóng mới và sửa chữa tàu thủy, công ty khai thác tàu; thợ vận hành máy tàu thủy...

Positions

Người hành nghề Sửa chữa máy tàu thủy có vị trí việc làm như sau: làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp đóng tàu thủy; các doanh nghiệp bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tàu thủy; làm việc trực tiếp trên tàu thủy...

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ kỹ thuật - Autocad; Dung sai và thiết bị đo; Cơ kỹ thuật; Vật liệu cơ khí; Nhiệt kỹ thuật; Lý thuyết và kết cấu tàu thủy; Thực tập cơ bản; Tiếng Anh chuyên ngành; Động cơ Diesel 1; Động cơ Diesel 2; Hệ thống động lực tàu thủy 1; Hệ thống động lực tàu thủy 2; Sửa chữa các chi tiết tĩnh động cơ Diesel tàu thủy 1; Sửa chữa các chi tiết tĩnh động cơ Diesel tàu thủy 2; Sửa chữa các chi tiết động động cơ Diesel tàu thủy 1; Sửa chữa các chi tiết động động cơ Diesel tàu thủy 2; Sửa chữa hệ thống phân phối khí tàu thủy1; Sửa chữa hệ thống phân phối khí tàu thủy2; Sửa chữa hệ thống nhiên liệu Diesel tàu thủy; Sửa chữa hệ thống bôi trơn; Sửa chữa hệ thống làm mát; Sửa chữa hệ thống khởi động động cơ bằng khí nén; Sửa chữa hệ thống tăng áp; Sửa chữa máy phụ tàu thủy; Sửa chữa máy lái tàu thủy; Sửa chữa thiết bị trên boong; Sửa chữa hệ trục tàu thủy; Nghiệm thu động cơ và hệ thống sau sửa chữa; Thực tập tốt nghiệp.

Requirements

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính

Output standards

- Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ bố trí và bản vẽ nguyên lý các hệ thống theo đúng yêu cầu kỹ thuật; - Đọc được các chỉ dẫn và ký hiệu kỹ thuật trên bản vẽ bằng tiếng Anh; - Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, các dụng cụ hay vật dụng khác phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc; - Sử dụng thành thạo các công cụ, thiết bị thích hợp để chế tạo các chi tiết đơn giản trong quá trình tháo lắp, sửa chữa; - Tháo, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp được các chi tiết động cơ Diesel; - Vận hành và thử được các thiết bị sau sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu của nhà chế tạo hoặc quy phạm; - Lập được kế hoạch tổ chức sản xuất theo nhóm đáp ứng khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ công việc; - Thiết lập được hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công phục vụ thanh quyết toán sau khi hoàn thành công việc được giao.

Who matching with

Nam giới và nữ giới

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Ship engine maintenance and repair

Intermediate occupation code: 5520166

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating