Occupations

Road surface constructional machine operation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 230,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 250,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Vận hành thành thạo các loại máy san, máy lu, máy rải thảm và một số loại máy liên quan khác để thi công mặt đường. Thực hiện các công việc san, lu, rải vật liệu, làm mặt đường đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên cập nhật để hiểu rõ quy trình thi công, bảo dưỡng chăm sóc kỹ thuật một số loại máy thi công mặt đường. Thực hiện an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công mặt đường và kèm cặp người có tay nghề thấp.

Positions

Người hành nghề làm việc như một công nhân trên công trình thi công đường thuộc đơn vị, công ty, doanh nghiệp đảm nhận hoặc tại các công trường xây dựng có liên quan. Công việc được tiến hành trên tuyến đường đang xây dựng hoặc tại công trường xây dựng có liên quan.

Relative occupations

Updating

Main courses

Kỹ thuật thi công mặt đường; Bảo dưỡng kỹ thuật động cơ đốt trong; Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy san; Bảo dưỡng hệ thống Thuỷ lực; Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy lu; Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy rải; Bảo dưỡng kỹ thuật các máy thi công mặt đường liên quan; Bảo dưỡng hệ thống điện; Vận hành máy san thi công mặt đườngVận hành máy lu thi công mặt đường; Vận hành máy rải thi công mặt đường; Vận hành các máy thi công mặt đường liên quan; Vận hành máy xúc lật; Vận hành máy ủi; Thực tập nghề nghiệp.

50.

Requirements

- Với trình độ Cao đẳng: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Trung cấp: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Sơ cấp: Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề 50.

Output standards

- Thực hiện được các biện pháp an toàn khi thi công mặt đường; - Làm được các công việc chuẩn bị cho máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường trước khi thi công; - Làm được các công việc kiểm tra, bảo dưỡng các máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Vận hành được máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường, máy xúc, máy xúc lật, máy ủi, cần trục và một số máy liên quan đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Xử lý được một số tình huống khi vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường, máy xúc, máy xúc lật, máy ủi, cần trục và các máy liên quan. - Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công; - Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công mặt đường và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp; - Hướng dẫn được thợ bậc dưới và thợ phụ trong các công việc thi công mặt đường; - Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng; - Thực hiện được các biện pháp an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường; - Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế; 50.

Who matching with

Tất cả người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề. 50

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 16 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 19 students

2013: 13 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Road surface constructional machine operation

College occupation code: 6520184

Intermediate occupation code: 5520184

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating