Occupations

Mine pit mechanical and electrical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Over 12M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành hệ thống cáp điện cứng và cáp điện mềm; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành các thiết bị đóng cắt điện hạ áp bằng tay; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trong mỏ hầm lò; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành cầu chì, rơ le điều khiển, bảo vệ, linh kiện điện tử trong lưới điện hạ áp; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành dụng cụ đo lường điện hạ áp; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành động cơ điện xoay chiều một pha, ba pha; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành áp tô mát, khởi động từ; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành thiết bị đóng cắt bảo vệ phòng nổ trong lưới điện hạ áp; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối và trực tiếp vận hành thiết bị trạm mạng; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành thiết bị bơm nước, thiết bị nén khí, thiết bị khoan, thiết bị thông gió; lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành thiết bị vận tải, bốc xúc mỏ hầm lò; tạo các điều kiện an toàn và chuẩn bị thiết bị cơ điện và tham gia lắp đặt, bảo dưỡng, đấu nối các thiết bị khai thác, đào lò; tạo các điều kiện an toàn và chuẩn bị thiết bị cơ điện và thực hiện các hành động đề phòng, xử lý và khắc phục một số sự cố như: nổ khí, sự cố điện, bục nước...

Positions

Người hành nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò làm việc trên phạm vi rộng, từ ngoài mặt bằng sân công nghiệp đến tất cả các vị trí trong lò mỏ có bố trí thiết bị điện; theo phạm vi mạng điện, mạng động lực bố trí trong hệ thống các đường lò; có thể làm việc trên xưởng hoặc trong hầm mỏ không có ánh sáng tự nhiên và điều kiện môi trường khắc nghiệt về nhiệt độ, không khí, tiếng ồn, bụi... công việc mang tính tập thể.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 30 students

2016: 30 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Mine pit mechanical and electrical engineering

College occupation code: 6520204

Intermediate occupation code: 5520204

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating