Occupations

Optical and wireless transmission technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến” là ngành/nghề cung cấp cho người học về: công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị, dụng cụ, vật liệu truyền dẫn quang và vô tuyến.

Main missions

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến; vận hành và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến; thi công, lắp đặt, khai thác, sửa chữa truyền hình vệ tinh, truyền hình mặt đất, truyền hình cáp gồm: đầu thu hình VTC, anten parapol... lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng mạng tổng đài nội bộ, gồm: các loại tổng đài dung lượng nhỏ, các loại điện thoại bàn, triển khai kết nối tuyến đường dây thông tin; lắp đặt, khai thác hệ thống mạng vi tính nội bộ; tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

Positions

Người làm ngành/nghề Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến thường được bố trí việc ở các vị trí trong hệ thống vận hành các thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến; các cơ sở sản xuất thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến; các đơn vị thi công hệ thống viễn thông; các cơ sở kinh doanh thiết bị và khai thác các dịch vụ viễn thông; tự mở cơ sở kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Optical and wireless transmission technology

College occupation code: 6520221

Intermediate occupation code: 5520221

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating