Occupations

Works electricity installation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Over 12M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

‘‘Lắp đặt điện công trình’’ là ngành/nghề chuyên kiểm tra, lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điện trong các công trình xây dựng như: các hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét cho công trình, lắp đặt các hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

Main missions

Nhiệm vụ chính của người Lắp đặt điện công trình là lắp đặt các thiết bị điện trong công nghiệp, dân dụng đang xây dựng tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các văn phòng làm việc… sau đó bàn giao cho đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý và sử dụng. Vì vậy, đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, làm chủ về trang thiết bị, tiếp cận với công nghệ mới.

Positions

Updating

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 6 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Works electricity installation

College occupation code: 6520239

Intermediate occupation code: 5520239

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating