Occupations

Refrigeration equipment operation and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 1,521,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 557,666.67 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Vận hành hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng đảm bảo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị. Nhận biết dấu hiệu, xác định các nguyên nhân gây ra hư hỏng của thiết bị lạnh và đưa ra quy trình sửa chữa các hư hỏng đó. Thay thế các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng. Bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi trạng thái làm việc bình thường của hệ thống máy lạnh. Tổ chức, điều hành hoạt động của tổ, nhóm vận hành, sửa chữa và hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp. Sử dụng các trang thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu nạn nhân khi xảy ra cố.

Positions

Người hàng nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh thường làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp tron khu công nghiệp; làm việc tại các doanh nghiệp có dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm… các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ kỹ thuật; Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật nhiệt; Cơ sở kỹ thuật lạnh; Vật kỹ thuật liệu lạnh; An toàn lao động Điện, lạnh; Trang bị điện hệ thống lạnh; Đo lường Điện, Lạnh; Nguội cơ bản; Hàn cơ bản; Điện cơ bản; Bơm, Quạt, Máy nén; Thiết bị hệ thống lạnh; Hệ thống máy lạnh dân dụng; Hệ thống máy lạnh công nghiệp.

Requirements

- Trung cấp: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, Có đủ sức khỏe học tập. - Sơ cấp: Người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

Output standards

- Vận hành đúng quy trình các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đá vảy. - Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đá vảy đúng quy trình và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. - Sử dụng được các dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh, thao tác các thiết bị lạnh đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật.

Who matching with

Tất cả nam, nữ có sức khỏe tốt, đam mê với nghề.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 191 students

2016: 40 students

2015: 84 students

2014: 25 students

2013: 20 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Refrigeration equipment operation and repair

College occupation code: 6520255

Intermediate occupation code: 5520255

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating