Occupations

Electricity measure
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Đo lường điện” là ngành/nghề kỹ thuật thực hiện các công việc vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh, lắp đặt các thiết bị đo lường điện, công việc đòi hỏi có tính chính xác cao nên người lao động phải qua các trường lớp đào tạo chuyên về đo lường điện. Do tính phức tạp của ngành/nghề cũng như môi trường làm việc nên người lao động phải đủ sức khoẻ, bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy và sáng tạo trong làm việc.

Main missions

Thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định, lắp đặt các thiết bị đo lường điện: các loại đồng hồ một chiều, xoay chiều lắp cho tủ điện, đo điện áp, đo dòng điện, các loại đồng hồ đo công suất hữu công, đồng hồ đo công suất vô công, các loại công tơ điện cảm ứng và công tơ điện tử hiện số dùng cho lưới điện 1 pha và lưới điện 3 pha.

Positions

Người hành nghề Đo lường điện thường được bố trí làm việc tại phòng thí nghiệm của phân xưởng thí nghiệm, các trạm biến áp đang xây dựng và các trạm điện đã vận hành điện áp 220V đến 500KV.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Electricity measure

College occupation code: 6520259

Intermediate occupation code: 5520259

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating