Occupations

Mechanical refrigeration seafood
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 693,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 636,500 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Cơ điện lạnh thủy sản” là ngành/nghề chuyên về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và hệ thống lạnh ở tàu khai thác, sơ chế, các nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản.

Main missions

Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và an toàn thực phẩm; chế biến bảo quản lạnh đông thủy sản; vận hành hệ thống lạnh một cấp nén; vận hành hệ thống lạnh hai cấp nén; bảo dưỡng hệ thống lạnh; sửa chữa hệ thống lạnh; thực hiện tiết kiệm năng lượng trong vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh; vận hành máy và thiết bị chế biến, bảo quản thủy sản.

Positions

Cán bộ kỹ thuật, trực tiếp vận hành tại các nhà máy, doanh nghiệp khai thác, chế biến và bảo quản thủy sản. Tham gia đào tạo, kinh doanh trong lĩnh vực điện lạnh thủy sản.

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ kỹ thuật; Vật liệu điện lạnh; An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp; Kỹ thuật điện tử; Máy điện; Trang bị điện hệ thống lạnh công nghiệp; Thực tập Hàn; Thực tập Gò; Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hoà không khí; Cơ sở kỹ thuật điện; Đo lường điện – lạnh; Lạnh cơ bản; Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp; Hệ thống máy lạnh công nghiệp thủy sản; Ứng dụng kỹ thuật lạnh trong vận tải; Hệ thống điều hòa không khí cục bộ; Hệ thống điều hòa không khí trung tâm; Thực tập sản xuất; Cơ điện gia dụng; Thực tập tốt nghiệp.

Requirements

Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

Output standards

- Kiểm tra đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện lạnh và điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh công nghiệp, kho bảo quản lạnh, hệ thống vận tải lạnh trên đường bộ, đường thủy và điều hòa không khí thông dụng. - Lắp đặt được, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra, thay thế được các thiết bị trong các hệ thống máy lạnh công nghiệp, kho bảo quản lạnh, hệ thống vận tải lạnh trên đường bộ, đường thủy và điều hòa không khí thông dụng. - Sử dụng thành thạo các thiết bị một cách an toàn; biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra. - Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Who matching with

Học sinh có sức khỏe phù hợp, yêu thích nghề và có ước mơ khởi nghiệp từ các công việc có liên quan đến lĩnh vực sửa chữa các thiết bị và hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống lạnh ở tàu khai thác, sơ chế và các nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Mechanical refrigeration seafood

College occupation code: 6520261

Intermediate occupation code: 5520261

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating