Occupations

Rural electrical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 375,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 358,333.33 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Bảo dưỡng động cơ đốt trong; bảo dưỡng hệ thống truyền động máy kéo; bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp; sửa chữa những hư hỏng bất thường của máy kéo; vận hành máy canh tác; vận hành máy thu hoạch; vận hành thiết bị bảo quản chế biến; bảo quản máy sau thời vụ; gia công sản phẩm cơ khí gia dụng; thực hiện quy định về An toàn lao động; lắp đặt hệ thống điện một pha, ba pha; lắp đặt, vận hành bơm điện và máy thủy điện nhỏ; sửa chữa máy điện và thiết bị điện dân dụng; bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ; dịch vụ cơ điện nông nghiệp; tổ chức, quản lý quá trình vận hành, bảo dưỡng.

Positions

Người hành nghề Cơ điện nông thôn có thể tham gia vào vị trí sau: kỹ thuật viên bảo dưỡng và sửa chữa các máy nông nghiệp, các động cơ đốt trong, hệ thống truyền động máy kéo; nhân viên vận hành các máy canh tác, máy thu hoạch; nhân viên bảo quản máy sau thời vụ; kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; có khả năng tổ chức, quản lý quá trình sản xuất hoặc tự mở các cơ sở dịch vụ cơ điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ kỹ thuật cơ khí; Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật; Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động; Khí cụ điện; Đo lường điện; Thực hành nguội cơ bản; Kỹ năng thực hành xã hội; Thực hành hàn cơ bản; Thực hành tiện cơ bản; Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu; Bảo dưỡng, vận hành máy và thiết bị nông nghiệp thông dụng; Bảo dưỡng, vận hành hệ thống điều khiển bằng thủy lực; Kỹ thuật lắp đặt điện; Kỹ thuật điều khiển động cơ; Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ; Thực tập sản xuất.

Requirements

Có phẩm chất đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. Có phương pháp làm việc khoa học; biết xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo trong thực hiện công việc.

Output standards

- Kỹ năng cứng: + Thực hiện được công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa một số thiết bị cơ khí, máy móc dùng trong nông nghiệp và lâm nghiệp đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động; + Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực dùng trong máy nông nghiệp – lâm nghiệp; + Thực hiện được công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa một số thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện sản xuất quy mô nhỏ; + Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn; + Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp; + Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực Cơ điện nông thôn; + Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn. + Biết thao tác vận hành xe cơ bản. - Kỹ năng mềm: + Có kỹ năng tổ chức thực hiện các quá trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa; + Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin; + Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt; + Có kỹ năng làm việc theo nhóm; + Ứng dụng được ngoại ngữ, tin học để nâng cao hiệu quả công việc.

Who matching with

- Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và tương đương. - Tất cả học sinh sinh viên đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Nhà trường.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 48 students

2016: 49 students

2015: 28 students

2014: 2 students

2013: 3 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Rural electrical engineering

College occupation code: 6520262

Intermediate occupation code: 5520262

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating