Occupations

Industrial automation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 768,750 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Lắp đặt hệ thống điện tự động dân dụng và công nghiệp; quản lý đường dây; bảo trì và sửa chữa hệ thống điện tự động; vận hành các trạm truyền tải và phân phối điện năng; vận hành các dây chuyền tự động...

Positions

Người làm ngành/nghề Tự động hóa công nghiệp có vị trí việc làm tại các công ty điện lực, các trạm truyền tải và phân phối điện năng, các công ty xây lắp công trình điện hoặc các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội...

Relative occupations

Updating

Main courses

Thiết bị điện công nghiệp; Điện tử công suất; Đo lường cảm biến; Điều khiển lập trình PLC; Điều khiển tự động; Vi điều khiển; Trang bị điện – điện tử trên máy; Điều khiển theo chương trình số và Rô bốt công nghiệp; Điều khiển tự động truyền động điện; Truyền động dầu ép và khí nén; Tự động hóa quá trình sản xuất; Mạng truyền thông công nghiệp; Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp; Công nghệ chế tạo Robot; Thiết kế giao diện điều khiển.

Requirements

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. - Có phương pháp làm việc khoa học; biết xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo trong thực hiện công việc. - Có phẩm chất đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. - Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. - Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Output standards

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện và hệ thống điều khiển tự động hóa. - Lập trình điều khiển PLC, xây dựng mạng truyền thông công nghiệp, lập trình các họ vi xử lý và vi điều khiển 89X, … - Phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp cải tiến chế độ làm việc của các hệ thống điều khiển.

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp THPT.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Industrial automation

College occupation code: 6520264

Intermediate occupation code: 5520264

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating