Occupations

Industrial wastewater treatment
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 400,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 350,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

Là nghề Quản lý, khai thác các công trình xử lý nước thải các khu công nghiệp, khu làng nghề, nhiệm vụ chính của nghề là: Phân tích các chỉ tiêu nước thải, lắp đặt các đường ống, thiết bị máy móc xử lý nước thải, vận hành quản lý bảo dưỡng có hiệu quả Công trình xử lý nước thải công nghiệp.

Main missions

Làm việc tại các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp hoặc làng nghề; Công ty môi trường; công ty quan trắc... Người học nghề có thể tự tạo việc làm cho mình bằng các kỹ năng được học tại nhà trường (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm và tự tạo việc làm...).

Positions

- Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành Xử lý nước thải công nghiệp, sinh viên làm được công việc tại các trung tâm phân tích môi trường, công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng môi trường, nhà máy sản xuất có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, với chức danh kỹ thuật viên phân tích hoặc có thể là nhân viên, tổ trưởng, đội trưởng sản xuất; - Tham gia giảng dạy trong các trường dạy nghề; - Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn xử lý nước thải công nghiệp.

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ kỹ thuật An toàn lao động; Luật và chính sách môi trường; Cơ sở công nghệ môi trường; Vi sinh đại cương; Kỹ thuật phòng thí nghiệm; Hóa đại cương; Điện kỹ thuật ;Hóa phân tích; Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng đồng; Mạng lưới thoát nước; Anh văn chuyên ngành; Quản lý môi trường trạm xử lý nước thải; Hóa môi trường nước; Vi sinh môi trường nước; Máy bơm và trạm bơm; Quản lý vận hành trạm xử lý nước thải công nghiệp; Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp; Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải chế biến mì ăn liền; Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải chăn nuôi; Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải dệt nhuộm, thuộc da, xi mạ; Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải sản xuất bia rượu; Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải sản xuất giấy; Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải giết mổ gia súc, gia cầm; Kỹ năng mềm; Khởi nghiệp kinh doanh; Thực tập tốt nghiệp; Đồ án tốt nghiệp.

Requirements

- Số lượng môn học, mô đun: 34 - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2610 giờ - Khối lượng các môn học chung /đại cương: 450 giờ (30 Tín chỉ) - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2160 giờ (86 Tín Chỉ) - Khối lượng lý thuyết: 804 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1756 giờ

Output standards

- Về trình độ kiến thức: + Trình bày được các khái niệm, quá trình biến đổi hóa học, hóa lý, sinh học trong môi trường nước thải và các tác động của ô nhiễm nước thải công nghiệp đến môi trường, sức khỏe con người; + Trình bày được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm về bảo vệ môi trường tại Việt Nam; + Trình bày được các khái niệm, công thức tính toán, thiết kế các công trình đơn vị trong xử lý nước thải công nghiệp; + Phân biệt được các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp: phương pháp lý học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học; + Mô tả được cấu tạo, công dụng và thông số kỹ thuật các công trình đơn vị trong xử lý nước thải công nghiệp; + Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu môi trường của nước thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm; + Phân tích, đánh giá được mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành; + Giải thích được quy trình công nghệ của các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đặc trưng. - Về năng lực: + Sử dụng thành thạo thiết bị phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải công nghiệp; bảo đảm được các sai số phân tích. + Ứng dụng được kết quả phân tích, kết quả thực nghiệm, quy chuẩn môi trường Việt Nam để lựa chọn, đề xuất công nghệ và xử lý nước thải công nghiệp phù hợp; + Thiết kế, tính toán, vẽ, biên tập hồ sơ thiết kế công nghệ công trình xử lý nước thải công nghiệp; + Lắp đặt được đường ống công nghệ, thiết bị máy móc của các công trình đơn vị hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; + Hoạt động đội, nhóm theo kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải công nghiệp đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động; + Sử dụng được các phần mềm: Microsoft Office, Autocad để tính toán, vẽ các công trình xử lý nước thải; + Ứng dụng được một số công nghệ mới vào quá trình quản lý vận hành công trình xử lý nước thải công nghiệp. - Về sức khoẻ: + Đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định chung của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định. - Ngoại ngữ: Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; - Kỹ năng mềm: + Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn. + Học sinh có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Who matching with

Tất cả học sinh sinh viên đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Nhà trường.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 8 students

2016: 0 students

2015: 8 students

2014: 5 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Industrial wastewater treatment

College occupation code: 6520309

Intermediate occupation code: 5520309

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating