Occupations

Vegetable oil processing
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Chế biến dầu thực vật” là ngành/nghề sử dụng các máy móc, công cụ chủ yếu là thiết bị tự động như: máy nghiền, máy ép, thiết bị chưng sấy, thiết bị làm lạnh, thiết bị thủy hóa, trung hòa, đồng hóa, lọc, tẩy màu… dụng cụ đo kiểm để sản xuất ra dầu thực vật bằng những quy trình công nghệ phù hợp từ các loại nguyên liệu hạt có dầu nhằm mục đích phục vụ các ngành kinh tế quốc dân và đời sống hàng ngày.

Main missions

Thiết kế dây truyền chế biến hợp lý trên điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp. Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật thiết bị trên dây truyền chế biến đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, giám sát và sử lý được sự cố trong quy trình sản xuất trên dây truyền chế biến dầu thực vật.

Positions

Người làm ngành/nghề Chế biến dầu thực vật trực tiếp tham gia sản xuất trên dây truyền chế biến dầu thực vật của các cơ sở chế biến thực phẩm trong nước hoặc xuất khẩu lao động. Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật phân xưởng, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm và trưởng ca các dây truyền chế biến dầu thực vật. Tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất ngành chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Vegetable oil processing

College occupation code: 6540105

Intermediate occupation code: 5540105

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating