Occupations

Green tea processing
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 300,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 300,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Là nghề đào tạo kỹ thuật chế biến các sản phẩm chè từ nguyên liệu chè búp tươi. Bao gồm các sản phẩm: chè xanh, chè đen, chè vàng, chè Ôlong, chè hương, chè hoa, chè hòa tan, nước giải khát từ chè.

Main missions

- Phân biệt nhanh nguyên liệu của một số giống chè được sử dụng phổ biến trong chế biến chè xanh và chè đen. - Vận hành lò nhiệt và các loại thiết bị trong dây chuyền chế biến chè xanh, chè đen. - Thực hiện các công đoạn của quy trình sản xuất chè xanh, chè đen OTD, chè đen CTC từ khâu nguyên liệu, sản xuất bán thành phẩm và hoàn thành phẩm. - Hạch toán được sơ bộ các khoản chi phí trong quá trình sản xuất chè. - Xử lý các sự cố kỹ thuật thông thường xảy ra trong các công đoạn của từng quy trình sản xuất chè.

Positions

- Làm việc ở các công ty, nhà máy, doanh nghiệp chế biến chè xanh, chè đen: có thể trực tiếp sản xuất tại tất cả các khâu của dây chuyền sản xuất; làm kỹ thuật viên; - Tổ chức, quản lý quá trình sản xuất hoặc tự đầu tư xây dựng xưởng sản xuất chè với quy mô phù hợp; - Làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: hướng dẫn thực hành, thực tập, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.

Relative occupations

Updating

Main courses

Đại cương công nghệ chế biến chè; Thu hái và bảo quản chè tươi; Đốt lò cấp nhiệt; Làm héo chè; Diệt men chè; Làm dập tế bào và tạo hình sản phẩm; Lên men chè; Làm khô chè; Phân loại chè bán thành phẩm; Đóng gói chè; Sản xuất chè Ôlon;g Sản xuất chè hoa tươi; Sản xuất chè hương; Kiểm tra chất lượng chè; Quản lý sản xuất chè; Sản xuất chè hoà tan; Thực tập sản xuất.

Requirements

Output standards

- Kỹ năng cứng + Vận hành và sử dụng được các loại thiết bị chế biến chè: chè đen, chè xanh, chè olong, chè xanh dẹt chè xanh duỗi, chè hòa tan, chè hương chè hoa tươi....; + Làm được về các công việc trong công nghệ sản xuất chè đen, chè xanh, chè Ôlong, chè hương, chè hoa, chè xanh duỗi, chè xanh dẹt...; + Kiểm tra, đánh giá được chất lượng chè ở từng công đoạn sản xuất trên dây chuyền chế biến khác nhau; + Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất và đề ra được những quyết định kỹ thuật; + Tổng hợp số liệu, viết báo cáo thực tập sản xuất. - Kỹ năng mềm + Sử dụng được khả năng thuyết trình, làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng tự tin giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng, cách tổ chức và liên kết các hoạt động tập thể. Thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật. + Vận dụng kỹ năng tin học ngoại ngữ vào công nghệ chế biến chè.

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và tương đương

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 25 students

2016: 15 students

2015: 10 students

2014: 0 students

2013: 20 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Green tea processing

College occupation code: 6540124

Intermediate occupation code: 5540124

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating