Occupations

Coffee, cocoa processing
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 620,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 550,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Nghề Chế biến cà phê, ca cao chuyên đào tạo học viên về lĩnh vực sử dụng nguyên liệu cà phê quả tươi để chế biến ra sản phẩm cà phê nhân. Đồng thời sử dụng cà phê nhân để chế biến cà phê bột, đào tạo kỹ thuật sơ chế hạt ca cao và sử dụng hạt ca cao để chế biến bơ, bột ca cao, sản phẩm sô cô la.

Main missions

Thực hiện quy trình chế biến đối với một số sản phẩm cà phê và ca cao; Phân tích được quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm cà phê phổ biến như: cà phê rang xay, cà phê hoà tan; và các sản phẩm ca cao: ca cao bột, bơ cacao, sô-cô-la, kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu cà phê và ca cao. Tổ chức và quản lý sản xuất ở các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm.

Positions

Làm việc tại cơ sở chế biến cà phê nhân, cà phê bột, cà phê hòa tan và các cơ sở chế biến ca cao, sô – cô – la trong và ngoài tỉnh.

Relative occupations

Updating

Main courses

Requirements

Output standards

Who matching with

Có đủ năng lực, chuyên môn và sức khỏe.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 9 students

2016: 5 students

2015: 0 students

2014: 13 students

2013: 16 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Coffee, cocoa processing

College occupation code: 6540125

Intermediate occupation code: 5540125

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating