Occupations

Post harvest technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Nghề Công nghệ Sau thu hoạch là nghề được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp từ quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản và công nghệ chế biến các sản phẩm sau thu hoạch giúp giảm thiểu những tổn thất trong quá trình bảo quản và chế biến nhằm nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch.

Main missions

Thực hiện các công việc đúng theo quy định về an toàn thực phẩm, độc lập phân tích, kiểm soát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. Thực thi quy trình bảo quản, chế biến và lên kế hoạch định kỳ Có khả năng vận dụng công nghệ mới vào trong công nghệ sau thu hoạch Truyền lại những kiến thức đã biết cho người công nhân và kỹ thuật viên

Positions

Làm kỹ thuật viên, cán bộ quản lý kỹ thuật trong các công ty, nhà máy, phân xưởng sản xuất thực phẩm, trung tâm công nghệ sau thu hoạch Là kỹ thuật viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong các đơn vị sản xuất, các công ty hoặc các sở, ban, ngành hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, y tế. Có thể đảm nhận được các công việc cụ thể của cán bộ kỹ thuật, kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên cao cấp, cán bộ quản lý, chuyển giao khoa học công nghệ…

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 33 students

2013: 21 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Post harvest technology

College occupation code: 6620101

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating