Occupations

Agricultural products processing and reservation technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 560,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Chế biến nông sản thực phẩm” là ngành/nghề sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt và đánh bắt thủy sản như chè, cà phê, rau, quả, thịt, cá, sữa...) thành sản phẩm tiêu dùng trong đời sống hàng ngày.

Main missions

Thực hiện quy tŕnh chế biến nguyên liệu nụng sản thành các sản phẩm thực phẩm. Chọn và phân loại nguyên liệu nông sản. Chế biến nông sản thực phẩm theo các quá trình công nghệ và những trang thiết bị thích hợp cho từng quy trình làm ra sản phẩm.

Positions

Người làm ngành/nghề Chế biến nông sản thực phẩm làm việc trên một công đoạn (nếu quy mô sản xuất lớn) hoặc trên toàn bộ dây chuyền sản xuất (nếu quy mô sản xuất nhỏ) để sản xuất ra sản phẩm thực phẩm. Quản lý các quá trình sản xuất thực phẩm về máy thiết bị và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khắc phục kịp thời sự cố của một số thiết bị. Tiếp nhận công nghệ sản xuất sản phẩm mới.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Agricultural products processing and reservation technology

Intermediate occupation code: 5620102

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating