Occupations

Breeding- Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 483,611.11 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Về kiến thức: Giải thích được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chăn nuôi và thú y như đặc điểm sinh lý-giải phẫu; đặc điểm giống và các phương pháp chọn giống vật nuôi; nhu cầu dinh dưỡng-thức ăn cho vật nuôi; quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc; các biện pháp khoa học công nghệ về chăn nuôi; cách chẩn đoán, phòng, trị bệnh cho vật nuôi,... - Về kỹ năng: + Có kỹ năng về công tác chọn giống, thực hiện được một số phương pháp nhân giống như các phương pháp lai giống, bảo tồn giống, tạo giống vật nuôi, thành thạo trong việc sử dụng các dụng cụ, thuốc thú y,... + Thực hiện được qui trình nuôi dưỡng, chăm sóc, chẩn đoán và phòng trị bệnh cho vật nuôi; biết tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi. + Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Positions

Sinh viên tốt nghiệp ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng có thể làm việc tại các đơn vị sau: - Các cơ sở, trang trại có tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực chăn nuôi; - Các chi cục, trạm thú y quận, huyện, tỉnh, thành; - Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc thú y và thức ăn gia súc; - Các viện, trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi; - Giảng dạy thực hành trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề.

Relative occupations

Updating

Main courses

Chính trị; Pháp luật; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Tin học; Ngoại ngữ; Môn học đại cương; Toán cao cấp; Hóa đại cương; Sinh học đại cương; Tiếng việt thực hành; Khởi tạo doanh nghiệp; Động vật; Giải phẫu ; Tổ chức học; Sinh lý động vật; Hoá sinh động vật; Chọn và nhân giống vật nuôi; Di truyền động vật; Dinh dưỡng & thức ăn vật nuôi; Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi; Chăn nuôi lợn; Chăn nuôi gia cầm; Chăn nuôi trâu bò; Vệ sinh chăn nuôi; Bệnh lý thú y; Dược lý thú y; Bệnh truyền nhiễm gia súc; Bệnh ký sinh trùng thú y; Bệnh sản khoa thú y; Bệnh ngoại khoa thú y; Bệnh nội khoa thú y; Kiểm nghiệm súc sản; Luật thú y; Vi sinh vật đại cương; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Chăn nuôi cá nước ngọt; Chăn nuôi dê, thỏ; Thực tập tốt nghiệp.

Requirements

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Phải đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành. - Có kiến thức và kỹ năng về chọn nhân giống, nuôi dưỡng, chẩn đoán và phòng trị bệnh, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi. - Nhiệt tình và tâm huyết trong việc nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật cho sản xuất. Có khả năng thích ứng cao với yêu cầu xã hội.

Output standards

- Người học được trang bị kiến thức về thức ăn, giống vật nuôi, cách chăm sóc, nuôi dưỡng từng loại vật nuôi, biết áp dụng các biện pháp khoa học - công nghệ về chăn nuôi và chữa được các bệnh thông thường ở gia súc, gia cầm khi có dịch bệnh xảy ra; kiến thức cơ bản về ngành thú y; Sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ trong chăn nuôi- thú y, các loại thuốc, vaccin trên thị trường để phòng và trị bệnh cho vật nuôi. - Biết cách tổ chức, quản lý chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại nhỏ và vừa; - Có khả năng thực hiện các công việc trong quá trình phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn kiểm tra, giám sát chuyên môn cho cán bộ có trình độ thấp hơn, hoặc người chăn nuôi, tư vấn kinh doanh thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng pháp luật; Có khả năng mở các trang trại sản xuất, kinh doanh gia súc, gia cầm.

Who matching with

- Học sinh Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Yêu thích nghề, yêu động vật

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 1028 students

2016: 676 students

2015: 562 students

2014: 604 students

2013: 469 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Breeding- Veterinary

College occupation code: 6620120

Intermediate occupation code: 5620120

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating