Occupations

Forestry
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 613,900 VNĐ
Intermediate fee/ month: 581,750 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Về kiến thức: + Vận dụng được các qui trình kỹ thuật lâm sinh, thiết kế các công trình lâm sinh vào trong quản lý và kinh doanh rừng. + Áp dụng được các phần mềm ứng dụng công nghệ tin học như Mapsource, Mapinfo,... trong điều tra lâm nghiệp. + Đề xuất được hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh trong quản lý và kinh doanh rừng. - Về kỹ năng: + Đọc được các loại bản đồ địa hình; bản đồ hiện trạng rừng; bản đồ thiết kế các công trình lâm sinh; bản đồ quy hoạch lâm nghiệp... + Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ tin học trong lâm nghiệp như Mapsource, Mapinfo,...; các dụng cụ, máy móc dùng trong điều tra lâm nghiệp. + Thiết kế và tổ chức xây dựng được các công trình lâm sinh. + Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật xây dựng vốn rừng và khai thác rừng. + Chuyển giao được các qui trình kỹ thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp đến người khác. + Có năng lực ngoài ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoài ngữ của Việt Nam..

Positions

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các vị trí: - Cán bộ Sở NN&PTNT, Phòng chức năng về NN&PTNT các huyện, nhân viên phụ trách lâm nghiệp các xã, phường; - Nhân viên kỹ thuật các trung tâm giống cây trồng, trung tâm khuyến nông lâm, trung tâm bảo vệ và cứu hộ động vật hoang dã; - Nhân viên các dự án về lâm nghiệp; - Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy các trường trung cấp dạy nghề về lâm nghiệp; - Cán bộ kiểm lâm tại các Trạm, Hạt, Chi cục Kiểm lâm các cấp; - Nhân viên Quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Cán bộ quản lý hoặc cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp lâm nghiệp; - Tự tạo việc làm theo ngành nghề được đào tạo.

Relative occupations

Updating

Main courses

An toàn lao động; Sinh lý thực vật; Thực vật và cây rừng ; Sinh thái rừng và môi trường; Đất và phân bón; Đo đạc; Bảo vệ thực vật đại cương; Pháp chế lâm nghiệp; Nông lâm kết hợp; Khuyến nông lâm; Lâm nghiệp xã hội; Khởi nghiệp kinh doanh và Quản lý kinh tế hộ, trang trại; Hạt giống cây rừng; Vườn ươm cây giống; Tạo cây giống từ hạt; Tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép; Vi nhân giống cây trồng; Sử dụng một số máy công cụ; Thiết kế trồng và khai thác rừng; Trồng và chăm sóc rừng; Trồng cây lâm sản ngoài gỗ; Nuôi dưỡng, phục hồi rừng; Quản lý, bảo vệ rừng; Khai thác gỗ, tre nứa; Sản xuất rau an toàn; Trồng nấm; Trồng cây công nghiệp; Trồng cây ăn quả; Trồng cây lương thực; Trồng hoa và cây cảnh.

Requirements

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương. - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc do cá nhân và tập thể tạo ra. - Có năng lực thẩm định, nghiệm thu các công trình trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. - Có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, không ngừng ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành, góp phần thúc đẩy ngành lâm nghiệp ngày càng phát triển.

Output standards

- Xây dựng được vườn ươm loại nhỏ và lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thành thạo các công việc sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp gieo hạt, giâm hom, chiết cành, ghép cây,kỹ thuật vi nhân giống để ứng dụng sản xuất một số loài cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp, và cây cảnh; - Làm thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi rừng; phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chữa cháy rừng; Sử dụng thành thạo địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, máy định vị GPS để thiết kế trồng rừng, khai thác rừng; sử dụng được các công cụ trong khai thác gỗ và tre nứa;máy bơm nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ, máy làm đất; - Trồng và chăm sóc được một số loài cây gỗ, cây lương thực, hoa màu, nấm và các loài cây lâm sản ngoài gỗ; - Tổ chức sản xuất trang trại quy mô vừa và nhỏ; điều hành được hoạt động sản xuất ở mức độ nhóm, tổ, đội; giám sát kỹ thuật lâm sinh; - Đạt bậc 4/

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương. Yêu thích nghề, sức khỏe.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 16 students

2016: 57 students

2015: 65 students

2014: 66 students

2013: 96 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Forestry

College occupation code: 6620201

Intermediate occupation code: 5620201

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating