Occupations

Gardening – bonsai
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 380,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Nghề""Làm vườn cây cảnh""là thiết kế, trồng, duy tu cây xanh đô thị, bao gồm các nhiệm vụ: Thiết kế và tổ chức thi công các công trình cảnh quan; chuẩn bị cây giống, trồng, chăm sóc và quản lý, bảo vệ cây bóng mát, cây trang trí, sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ và thiết bị thường dùng trong sản xuất và thi công công trình cây xanh đô thị, bảo dưỡng công trình cảnh quan, thực hiện an toàn vệ sinh lao động và quản lý rừng đô thị

Main missions

- Thiết kế vườn cảnh - Nhân giống cây trồng - Trồng cây hoa, cây trang trí, cây bóng mát - Quản lý, khai thác vườn cảnh - Duy trì, chăm sóc vườn cảnh

Positions

- Các cơ sở, cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp đô thị, nông lâm nghiệp; - Các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình; - Cửa hàng sản phẩm nghề vườn và cây cảnh

Relative occupations

Updating

Main courses

Giống cây trồng; Đât và phân bón; Bảo vệ thực vật đại cương; An toàn lao động; Thiết kế vườn cảnh; Sản xuất giống cây hoa, cây cảnh; Trồng cây hoa; Trồng cây cảnh; Trồng nấm hoa và thảm cỏ; Sản xuất cây cảnh nghệ thuật; Trồng cây trang trí; Trồng cây bóng mát; Duy trì và chăm sóc vườn cảnh; Quản lý và khai thác vườn cảnh; Cơ khí nông nghiệp; Thuần hóa cây con ngoài vườn ươm

Requirements

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên hoặc tương đương - Đủ sức khoẻ - Yêu ngành, nghề

Output standards

- Trình bày được kỹ thuật làm đất, bón phân, nhân giống cây trồng, điều chỉnh sinh trưởng và phát triển, phòng trừ dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây trang trí, nấm hoa - thảm cỏ, cây xanh, cây bóng mát; - Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và quy trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề Làm vườn - cây cảnh; - Thực hiện được các phương pháp làm đất, bón phân, nhân giống, quản lý dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây trang trí, cây cảnh nghệ thuật, cây bóng mát, nấm hoa, thảm cỏ; - Vận hành và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, nhà xưởng trong nghề Làm vườn - cây cảnh;

Who matching with

Đủ sức khoẻ Yêu ngành, nghề Có mắt thẩm mỹ

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 16 students

2016: 67 students

2015: 58 students

2014: 35 students

2013: 196 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Gardening – bonsai

College occupation code: 6620203

Intermediate occupation code: 5620203

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating