Occupations

Forest resource management
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 407,800 VNĐ
Intermediate fee/ month: 339,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản, điều tra đánh giá tài nguyên rừng (rừng và đất rừng), quy hoạch lâm nghiệp, thiết kế sản xuất kinh doanh rừng

Positions

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; sở tài nguyên môi trường; chi cục kiểm lâm, chi cục lâm nghiệp; chi cục bảo vệ thực vật, hạt kiểm lâm; trạm bảo vệ thực vật, phòng tài nguyên môi trường, khuyến lâm

Relative occupations

Updating

Main courses

- Thực vật rừng - Động vật rừng - Đa dạng sinh học - Côn trùng rừng - Bệnh cây rừng - Quản lý lửa rừng - Khai thác vận chuyển lâm sản - Bảo tồn động vật hoang dã - Quản lý lâm sản ngoài gỗ

Requirements

- Nắm vững các chức năng của rừng, giải thích được các biến động về sinh thái rừng dưới sự tác động của các yếu tố: môi trường, khí hậu, đất, địa hình, sinh vật và con người - Mô tả được cấu tạo, nguyên lý một số loại máy đo đạc, địa bàn 3 chân và địa bàn cầm tay, máy kinh vĩ, GPS, thước đo chiều cao cây rừng Blummiess - Mô tả được các ứng dụng của bộ công cụ dùng để xây dựng bản đồ số; - Mô tả được đặc điểm nhận biết của một số loại gỗ, lâm sản ngoài gỗ, thực vật rừng, bệnh cây rừng, côn trùng rừng; - Phân tích được các nguyên nhân, tác hại của cháy rừng và đánh giá được các biện pháp phòng cháy chữa cháy hiện nay - Mô tả được kỹ thuật, các loại hình công nghệ khai thác gỗ và một số lâm sản ngoài gỗ; Mô tả được các khâu sản xuất chính trong khai thác lâm sản; - Xác định được các hành vi vi phạm hành chính, các hành vi truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản - Giải thích được nguyên lý của các phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng (rừng và đất rừng) và cơ sở lý luận của công tác quy hoạch lâm nghiệp và thiết kế sản xuất kinh doanh rừng

Output standards

- Phân loại và nhận biết được các loài thực vật rừng, động vật rừng, côn trùng rừng và bệnh cây rừng, các loại gỗ và lâm sản ngoài gỗ từ đó làm cơ sở để quản lý bảo vệ tài nguyên sinh vật rừng - Thực hiện được công việc điều tra, đánh giá, giám sát diễn biến tài nguyên rừng bao gồm tài nguyên thực vật, động vật, côn trùng, bệnh cây rừng, đa dạng sinh học để đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp quản lý tài nguyên rừng bền vững - Vận dụng được các phương pháp phòng cháy và chữa cháy rừng khi có cháy rừng sảy ra Thực hiện được công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng cháy và chữa cháy rừng - Thực hiện được việc lập biên bản, hồ sơ vi phạm, áp dụng được các quy định của pháp luật để xử lý vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng và quản lý lâm sản - Thực hiện được công tác quy hoạch lâm nghiệp nhằm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ rừng theo dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt - Có kỹ năng giao tiếp và làm việc với cộng đồng Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm Có kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc - Độc lập thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều tra tình hình về công tác quản lý rừng, quản lý lâm sản, phá hoại rừng, buôn lậu lâm sản; - Có phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản

Who matching with

Yêu thích nghề, sức khỏe và tinh thần dũng cảm

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 35 students

2016: 97 students

2015: 49 students

2014: 56 students

2013: 52 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Forest resource management

College occupation code: 6620207

Intermediate occupation code: 5620207

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating