Occupations

Rangers
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 400,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 380,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Kiểm lâm” là ngành/nghề thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi cả nước.

Main missions

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kiểm lâm: tuyên truyền giáo dục pháp luật lâm nghiệp; thực hiện nghiệp vụ hành chính kiểm lâm; nâng cao hiệu lực thi hành nhiệm vụ kiểm lâm; thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; xây dựng biện pháp bảo tồn thực vật rừng; bảo tồn đa dạng sinh học và động vật; quản lý kỹ thuật gây nuôi một số động, thực vật hoang dã; quản lý bền vững hệ sinh thái rừng; xây dựng và phát triển rừng; chuyển giao kỹ thuật khuyến nông lâm.

Positions

Người làm ngành/nghề Kiểm lâm thường được bố trí làm việc tại các hạt kiểm lâm cấp huyện, hạt kiểm lâm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, cơ quan kiểm lâm vùng, các trạm Kiểm lâm cửa rừng, địa bàn hoặc làm chuyên viên ở một số bộ phận tại cơ quan kiểm lâm cấp cục, chi cục kiểm lâm, và các cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Mọi công dân trong độ tuổi lao động, có đủ sức khỏe. Người học trình độ Trung cấp tối thiểu phải tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương. Người học trình độ Cao đẳng tối thiểu phải tốt nghiệp PTTH trở lên hoặc tương đương

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Rangers

College occupation code: 6620208

Intermediate occupation code: 5620208

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating