Occupations

Aquaculture in freshwater
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 455,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 530,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Ngành/nghề “Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt” là ngành/nghề sản xuất ra các loại sản phẩm thuỷ sản có chất lượng cao phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.

Main missions

Xác định thủy sinh vật; xác định một số chỉ tiêu sinh học ở cá, tôm...; khảo sát, thiết kế công trình nuôi thủy sản; chuẩn bị công trình nuôi thuỷ sản; sản xuất và sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản; quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản; phòng và trị bệnh động vật thủy sản; thực hiện an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản; sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng bán trôi nổi; sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng dính; sản xuất giống cá da trơn; sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực; sản xuất giống tôm càng xanh; nuôi cá ao nước tĩnh; nuôi cá ruộng; nuôi cá lồng bè; nuôi tôm càng xanh; nuôi cá tra, basa; sản xuất giống và nuôi baba; sản xuất giống và nuôi ếch; vận chuyển động vật thuỷ sản...

Positions

Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước ngọt; kỹ thuật viên nuôi thương phẩm thuỷ sản nước ngọt; nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch; kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 75 students

2016: 56 students

2015: 75 students

2014: 50 students

2013: 17 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Aquaculture in freshwater

College occupation code: 6620304

Intermediate occupation code: 5620304

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating