Occupations

Aquatic pathology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Less than 5M VNĐ
Intermediate fee/ month: 540,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Học sinh có kiến thức về quản lý môi trường ao nuôi thủy sản và phương pháp quản lý dịch bệnh tổng hợp Nắm bắt được các kiến thức chung về bệnh trên các đối tượng thủy sản, nguyên lý trong sử dụng thuốc và hóa trong nuôi trồng thủy sản, các phương pháp hiện đại trong chẩn đoán và phòng trị bệnh thủy sản

Main missions

Học sinh có khả năng đánh giá tình hình sức khỏe của động vật thủy sản dựa trên các yếu tố tổng hợp của mô hình nuôi: yếu tố thuỷ lý-hoá-sinh vật, nguồn nước, mầm bệnh hiện hữu, lịch sử điều trị bệnh của người nuôi,…từ đó đưa ra cách giải quyết linh hoạt và phù hợp Có khả năng làm việc và quản lý tốt trong các phòng thí nghiệm về nghiên cứu, chẩn đoán và phòng trị tổng hợp dịch bệnh thủy sản Có khả năng tư vấn kỹ thuật về chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho các đối tượng nuôi động vật thủy sản Kiến thức tiếng Anh: tương đương bậc 2 Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc

Positions

Phòng kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh thủy sản; Cửa hàng thuốc và hóa chất nuôi trồng thủy sản; Phòng thí nghiệm chuyên sâu về nghiên cứu bệnh học thủy sản; Chi cục Thủy sản, Thú y; Cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng và thức ăn thủy sản; Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng và quản lý dịch bệnh thủy sản; Trung tâm khuyến ngư và quản lý nguồn lợi thủy sản; Cơ sở nghiên cứu (Viện, Trung Tâm,) nuôi trồng và quản lý dịch bệnh thủy sản; Cơ sở đào tạo (Trường TCCN, Cao đẳng, Đại học,) về thủy sản; Tổ chức phi chính phủ, dự án địa phương, vùng có liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng và bệnh học thủy sản

Relative occupations

Updating

Main courses

- Số lượng môn học: 21

-Khối lượng kiến thức, kỹ năng từng khóa học:

+/ Đối tượng tuyển sinh THPT: 60 Tín chỉ;

+/ Đối tượng tuyển sinh THCS: 63 Tín chỉ

Requirements

Học sinh chăm chỉ, siêng năng, có đạo đức tốt, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nhiệt tình và yêu nghề

Output standards

Học sinh có khả năng đánh giá tình hình sức khỏe của động vật thủy sản dựa trên các yếu tố tổng hợp của mô hình nuôi: yếu tố thuỷ lý-hoá-sinh vật, nguồn nước, mầm bệnh hiện hữu, lịch sử điều trị bệnh của người nuôi,…từ đó đưa ra cách giải quyết linh hoạt và phù hợp Có khả năng làm việc và quản lý tốt trong các phòng thí nghiệm về nghiên cứu, chẩn đoán và phòng trị tổng hợp dịch bệnh thủy sản Có khả năng tư vấn kỹ thuật về chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho các đối tượng nuôi động vật thủy sản Kiến thức tiếng Anh: tương đương bậc 2 Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Aquatic pathology

Intermediate occupation code: 5620309

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating