Occupations

Traditional medicine nurse
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 1,130,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 926,666.67 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Lập kế hoạch sản xuất; xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động; thực hiện được các quá trình pha chế, đóng gói sản phẩm theo quy định của quy chế; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, kiểm tra trong quá trình sản xuất; tham gia kiểm tra chất lượng; thực hiện việc bảo quản, cấp phát nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm; thực hiện vận hành thiết bị, máy móc trong sản xuất đúng quy trình kỹ thuật; thực hiện việc ghi chép hồ sơ lô, biểu mẫu đúng quy định; giải quyết được các sự cố đơn giản trong quá trình sản xuất; thực hiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh cá nhân đúng quy định GMP; thực hiện an toàn lao động; tham gia bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; tham gia đào tạo, bồi dưỡng các nhân viên mới.

Positions

Người có chuyên môn ngành/nghề Kỹ thuật dược có thể làm việc tại các vị trí như: các phân xưởng sản xuất thuốc viên; phân xưởng sản xuất thuốc tiêm, tiêm truyền, nhỏ mắt; phân xưởng sản xuất thuốc dùng ngoài, thuốc uống; kho bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc; phòng kiểm tra chất lượng thuốc. Làm việc tại các khoa dược của các bệnh viện; tại các cửa hàng thuốc, các công ty dược học hoặc có thể là chủ cửa hàng thuốc.

Relative occupations

Updating

Main courses

Giải phẫu - Sinh lý; Viết - Đọc tên thuốc; Vi sinh - Ký sinh trùng; Hóa học đại cương - Vô cơ; Hoá hữu cơ; Hóa phân tích; Hoá sinh; Pháp luật - Tổ chức và Quản lý dược; Thực vật dược; Bào chế; Hóa dược; Dược lý; Bệnh học; Dược lâm sàng; Dược liệu; Kiểm nghiệm; Quản lý tồn trữ thuốc; Pháp chế Dược; Thực tập Dược lâm sàng; Thực tế ngành; Tiếng Anh chuyên ngành; Phương pháp NCKH; Marketing Dược; Kinh tế Dược; Quản trị kinh doanh Dược; Kỹ năng giao tiếp, bán hàng.

Requirements

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Có đủ sức khỏe theo quy đinh.

Output standards

- Kỹ năng nhận biết: Nắm vững các kiến thức cơ bản về ngành Dược vận dụng vào việc sử dụng các kiến thức trong hành nghề Dược với ý thức tự chủ và hoàn thành công việc trách nhiệm cao. - Kỹ năng sử dụng: + Tham gia tổ chức và thực hiện được các thực hành tốt trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối, mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thực phẩm chức năng; + Tư vấn được cho người bệnh, cán bộ y tế và cộng đồng về lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và kinh tế; + Thực hiện các quy định, pháp luật về Dược; + Tham gia xây dựng và triển khai được kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương trình y tế quốc gia; + Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản ảnh: + Nhận xét được các kết quả công việc trong chuyên môn nghiệp vụ Dược và phản ánh với cấp quản lý để sử lý công việc tốt hơn. + Tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về Dược;.

Who matching with

- Tất cả mọi đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Sức khỏe, thể lực tốt, ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn và thuyết phục người nghe và yêu thích ngành Dược.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 110 students

2016: 31 students

2015: 34 students

2014: 21 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Traditional medicine nurse

College occupation code: 6720202

Intermediate occupation code: 5720202

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating